20 danske kommuner danner klimafortrop

Samsø og Sønderborg er de første af i alt 20 kommuner, der i samarbejde med nogle af verdens største byer har udviklet ambitiøse klimaplaner.

I fremtiden skal færger til og fra Samsø sejle på lokalt produceret biogas. Og Sønderborg skal have en havmøllepark i Lillebælt. Det er blot to af punkterne i nye ambitiøse klimaplaner, som de to kommuner for nyligt har sat punktum ved. De er sammen med 18 andre kommuner en del af projektet DK2020, hvor nogle af de største byer i verden skal hjælpe kommunerne med at begrænse den globale opvarmning.

I løbet af det næste halve år vil en række kommuner fra Frederikshavn i nord og Lolland i syd til store kommuner som Aarhus og mindre kommuner som Lemvig følge i fodsporet af nogle af mest klimaambitiøse storbyer i verden som Los Angeles og London og udvikle lokale klimaplaner, der lever op til Paris-aftalens krav om CO2- nedskæringer. Det er foreningen Realdania, der sammen med det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO har hjulpet kommunerne med at udvikle klimaplanerne. De danske kommuner indsats kan måske virke som et lille komma i det store klimaregnskab, men deres klimaindsats gør en stor forskel.

”Kommunerne er helt afgørende for klimaindsatsen i Danmark. De er tæt på borgerne. De er den lokale myndighed for det liv, vi lever, og den måde kommunen drives på,” siger programleder Anna Asbjørn fra CONCITO.

Læs også: Bornholm og Samsø er EU's bedste øer til grøn energi

Startskud i Samsø og Sønderborg

Kravet til kommunernes klimaplan er, at de skal indeholde konkrete bud på, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne. Samsø kommune har i mere end 20 år arbejdet med grøn omstilling af lokalsamfundet, og nu er øen klar til næste lange klima-etape. Det er blandt andet ved at have fokus på færgerne, som 60 procent af den samlede drivhusudledning fra transportsektoren i kommunen stammer fra. Det glæder Marcel Meijer, borgmester i Samsø Kommune.

”Samsø har allerede vist – gennem mange års klimaarbejde – at lokale aktører i fællesskab kan flytte en kommunes CO2-balance afgørende. Lokalt ejerskab bliver helt afgørende for, at vi sammen lykkedes med at nå Danmarks ambitiøse mål om 70 procent reduktion i CO2-udledning i 2030 – og her har kommunerne en vigtig rolle at spille,” fortæller han.

Tilsvarende skal klimakommunen Sønderborg have en havmøllepark i Lillebælt op at stå og sænke landbrugets CO2-udledning. En af visionerne i Sønderborg er, at vindstrømmen sammen med flere biogasanlæg og solcelleparker indgår i produktionen af klimaneutral energi.

”Vores ambition er fortsat at være helt i front, og jeg er stolt over, at Sønderborg nu både lever op til Paris-aftalen og kan inspirere andre byers klimaindsatser,” siger Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune.

Læs også: Grønne energiteknologier hitter i udlandet