Blåmuslinger giver førstehjælp til Vejle Fjord

Havmiljøet i Danmark er under pres. I Vejle har en række amatørfiskere sammen med Vejle Kommune startet et forsøgsprojekt med blåmuslinger, som skal få livet tilbage i fjorden.

Fiskere fra Vejle Amatørfiskerne har de seneste år brugt mange af deres klubaftener på at binde et 2,5 kilometer langt tov, som skal være med til at redde Vejle Fjord. Som et forsøg satte de i maj 2019 tovet ud en halv meter under havoverfladen, så muslingelarver kunne sætte sig fast og vokse til store blåmuslinger, som de håber kan gøre en stor forskel på miljøet i fjorden. Tovudsættelsen sker, fordi fiskerne har oplevet et markant fald i fiskebestanden over de seneste år.

”Vi fangede ikke noget, og vi så ingen fisk. Havbunden er død. Det er ikke kun et problem for os, men for hele havmiljøet. Så vi tog initiativ til at gøre noget ved det,” siger Henning Fredberg, der er formand i Vejle Amatørfiskerne.

Læs også: En milliard østers skal redde New Yorks havn

Fiskerne var så trætte af ikke at få bid på krogen, at de henvendte sig til Vejle Kommune for at få hjælp til at gøre noget. I årtier har udledningen af næringssalte fra marker og byens spildevand ødelagt vilkårene for fisk, skaldyr, fugle og havplanter i Vejle Fjord. Økosystemet er ude af balance, havbunden er fuld af mudder og alger, og krabberne er strømmet til. I kommunen genkender man problemerne med havmiljøet i fjorden.

”Vejle Ford har det rigtig skidt. Det er enormt vigtigt, at vi får gjort noget ved det nu. Derfor har vi startet det her forsøg for at få erfaringer med udlægning af blåmuslinger”, siger Mads Fjeldsø Christensen, der er biolog og projektleder i Vejle Kommune.

Et halvt år efter forsøget med udsmidningen, har tovet forvandlet sig til hjem for 15 ton blåmuslinger. Nu arbejder Vejle Kommune på at få et stort professionelt anlæg etableret i fjorden, så de kan producere større mængder af muslinger.

"Vi håber på at kunne producere godt 500 ton muslinger årligt i et stort anlæg. Denne produktion er kun til udlægning i fjorden for at forbedre vandkvaliteten og skabe levested og fødegrundlag for fisk, fugle og planter. Det er til erstatning for de muslingebanker, der er forsvundet de seneste 20-30 år, " fortæller Mads Fjeldsø Christensen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Vejle Amatørfiskerne igang med at lægge blåmuslinger ud i Vejle Fjord. Foto: Mads Fjeldsø Christensen
Vejle Amatørfiskerne igang med at lægge blåmuslinger ud i Vejle Fjord. Foto: Mads Fjeldsø Christensen

Muslingen med de mange egenskaber

Muslingetorvet er en vigtig brik i en naturgenopretningsplan, der går under navnet "Sund Vejle Fjord", som Vejle Kommune i samarbejde med Syddansk Universitet er i gang med, der skal genskabe det gode havmiljø i Vejle Fjord. I den plan spiller blåmuslingerne en central rolle, ligesom forsøg fra New York og Australien med østers har vist sig at være med til at skabe et bedre havmiljø.

Blåmuslingen, som er den mest almindelige musling i Danmark og findes i alle vores farvande, lever nemlig af alger, som den filtrerer fra vandet.

Ifølge Jens K. Petersen, professor ved DTU Aqua, har blåmuslingen en lang række gode egenskaber for havmiljøet. Blåmuslingen filtrerer vandet for alger, som gør, at vandet bliver klarere. Når vandet bliver klarere, kan sollyset bedre trænge ned til havbunden og give liv til planterne. Planterne giver ilt til vandet, så dyrelivet kan trives og fiskene kommer tilbage.

Artiklen fortsætter under billedet.

Foto: Mads Fjeldsø Christensen
Foto: Mads Fjeldsø Christensen

Der er håb for Vejle Fjord

Havet omkring Danmark har det skidt. Målinger viser, at Danmark klarer sig dårligt på Verdensmål 14, der handler om livet i havet. Nogle af de største udfordringer for de danske farvande er udledningen af store mængder næringsstoffer, overfiskeri og klimaforandringer, viser analyser fra Miljø- og Fødevareministeriet og DTU Aqua.

Læs også: Danmark er gode til Verdensmålene, men vi har lang vej igen

Det er store problemer i de danske farvande, som ikke alene kan løses af blåmuslingebanker. Men blåmuslingerne er stadig et effektivt værktøj til at forbedre havmiljøet på mange områder.

”Muslinger kan helt bestemt have en positiv virkning på biodiversiteten og en tydelig effekt på havmiljøet. Men der skal mere til, hvis vi skal genoprette det danske havmiljø.”, siger Jens K. Petersen fra DTU Aqua.

Forsøget i Vejle Fjord har vist, at blåmuslinger kan gøre en forskel. Biolog Mads Fjeldsø Christensen fortæller, at de udlagte muslinger trives og har det godt. Det skaber håb om, at udlægningen af muslinger i stor skala også kan lykkes. Selvom muslingerne allerede hjælper på fjordmiljøet, er der lang vej tilbage, før Vejle Fjord rigtigt er på fode igen. Men Mads Fjeldsø Christensen er optimistisk.

”Får vi genskabt fortidens store muslingebanker i Vejle Fjord, vil det medvirke til at rense fjordvandet betragteligt. Det har taget 60 år at ødelægge havmiljøet, så det vil også tage tid at genetablere. Efter vores erfaringer med forsøget forventer vi at kunne opskalere indsatserne til et niveau, hvor vi reelt kommer til at gøre en forskel. Endelig forventer vi at involvere en række borgere, foreninger og lokale ildsjæle i projektet, for derved at gøre det til en folkesag at få bragt Vejle Fjord på fode igen”, siger han.