Ærø vinder stor pris for at gøre vinden til hvermandseje

Når vinden blæser hen over Ærø, klinger det i sparegrisen hos øboerne, der er medejere af vindmøllerne. Den lille ø har nu vundet en international pris for sit arbejde med at skabe grøn energi med folkelig forandring.

Der er over 2000 beboede øer i EU, men den mest energieffektive ø af dem allesammen ligger lidt syd for Fyn og hedder Ærø. Det mener den Europa-Kommissionen, der netop har belønnet Ærø Kommune med førstepræmien på 500.000 euro i initiativet ’RESponsible Island Prize 2020’.

RES står for Renewable Energy Systems - dvs. vedvarende energisystemer - og prisen gives til øer med innovativ og bæredygtig energiproduktion, der anvendes i elnettet til varme, køling og transport.

Samtidig lægger prisen også vægt på, at energiprojekterne er forankrede i lokalsamfundet, og at de sker med borgernes deltagelse. Og det er i høj grad tilfældet på Ærø.

Medeje mindsker modvilje mod møller

Da Ærøs første vindmøllepark blev anlagt i 1985, blev den etableret gennem salg af andele til lokale borgere. Denne model blev også brugt, da andelsforeningen Ærø Vind opstillede de nuværende seks 2 MW vindturbiner, skriver Ærø Energylab, der administrerer og informerer om kommunens nye initiativer og projekter på området for vedvarende energi.

Flere hundrede lokale borgere ejer dermed øens vindmøller. Turbinerne producerer i dag mere strøm, end øen selv forbruger, og en del af indtjeningen fra salget af den overskydende elproduktion går til Ærøfonden, som bruger pengene til nye lokale energiprojekter.

Ligeledes har borgerne indflydelse på de ærøske fjernvarmeproducenter, som i høj grad anvender solens stråler til at opvarme husene på Ærø. Når man tilslutter sig den ærøske fjernvarme, køber man også en anpart, og dermed får man medindflydelse på, hvordan varmen produceres.

Det er ikke alle øens beboere, der synes lige godt om synet af vindmøllerne. Dansk Naturfredningsforening har for eksempel modsat sig flere vindmøller på Ærø, hovedsagelig fordi de ifølge organisationen er ødelæggende for oplevelsen af det kystnære landskab.

Men ifølge Ærø Energylab er en vigtig erfaring fra Ærø, at når lokale borgere selv ejer energiproduktionen, så er befolkningen overordnet set positivt indstillet overfor opstillingen af for eksempel vindturbiner og solvarmeanlæg.

Ærø-løsninger kan bruges på hundredvis af andre øer

Samtidig med den større produktion af grøn energi er øen også blevet bedre til at spare på strømmen. Ifølge Ærø Kommune har de systematisk nedbragt udledningerne fra kommunens bygninger og drift, og i 2019 idriftsatte øen så den innovative el-færge ’Ellen’.

Ellen har så lang rækkevidde, at lignende færger vil kunne bruges på over 900 færgeruter i Europa, hvilket ville nedbringe øernes CO2-udledninger i markant grad, fordi færgerne typisk er en af de største belastninger for øers klima-regnskaber. Når færgen lades med strøm fra de lokale vindmøller, sejler den reelt emissionsfrit.

Færgen blev til med støtte fra EU’s Horizon 2020-program og i et europæisk samarbejde med flere partnere, men Ellen er et ærøsk projekt, der er udtænkt,tegnet og bygget af lokale kræfter på Ærø.