Larm for LGBT-rettigheder

Larm for LGBT-rettigheder

Ungdomsbyen og LGBT Danmark har sammen udviklet en mediepædagogisk undervisningspakke til elever og lærere, som vil prøve kræfter med aktivisme, køn og normkritik.

Materialet kalder vi for “LARM for LGBT-rettigheder”. “LARM” står for Ligestilling, Anerkendelse, Rettigheder og Medborgerskab. Fire kernebegreber for materialet, der skal aktivere eleverne til at deltage i kampen for lige rettigheder og mangfoldighed både i samfundet generelt, men i ligeså høj grad i deres hverdag på skolen og i lokalområdet.
Pakken indeholder en særlig medieplatform fuld af film, billedarkiver og lyde, som åbner op for elevernes æstetiske læreprocesser og elevernes remediering af pakkens film til deres bud på en skolekampagnen, der kan lave noget ’ordentligt’ LARM for LGBT-rettigheder.