Verdensmålsugen: Vi kan kun indfri Verdensmålene sammen

Verdensmålsugen bliver en platform for beslutningstagere og civilsamfundet til at debattere Verdensmålene, og hvordan vi sammen kan nå målene inden 2030.

I Altingets gård skal Danmarks fremtid diskuteres. Der skal deles viden og indsigt, debatteres og give retning til nye løsninger og samarbejde frem mod 2030. Her vil de farverige og lærerige Verdensmål hyldes og konkretiseres.

I Verdensmålsugen skal der nemlig sætte fokus på de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, fred og velstand. 2030-panelet, Global Compact Network Danmark, Altinget og Mandag Morgen er gået sammen om at afholde Verdensmålsugen hvert år indtil 2030. Her skal samtalen få et løft, der forhåbentlig kan sætte fart på den samlede danske verdensmålsindsats. Der vil også være indspark og perspektiv fra den samtidige globale dialog ved FN’s Generalforsamling i New York og fra Folkemødet.

Jonas Keiding Lindholm er direktør for Tænketanken Mandag Morgen & Altinget Arena. Han forklarer, hvorfor det er vigtigt at være en del af Verdensmålsugen:

” Verdensmålsugen er et årligt topmøde, som er skabt for at give den vigtige samtale om vores fælles bæredygtige fremtid et forpligtende løft. Det handler om at skabe et både bredere og dybere engagement i den absolut vigtigste dagsorden for mennesker og planeten. På en række af verdensmålene klarer Danmark sig godt, men vi skal i arbejdstøjet, når vi ser på den samlede indsats,” siger han og uddyber:

”Vi halter bagud på en række kritiske punkter for eksempel flere af målene omkring produktion og forbrug. Derfor er det vigtigt med et nyt højniveau samtalerum i Danmark, hvor beslutningstagere, investorer, entreprenører og praktikere fra alle samfundets sektorer kan dele viden og indsigt, og give retning og perspektiv på Danmarks arbejde med at fremme den bæredygtige omstilling af samfundet og realiseringen af Verdensmålene”.

De mange muligheder og løsninger

Jonas Keiding Lindholm fortæller, at Verdensmålsugen begyndte sidste år, da Verdensmålene fyldte fem år. Det var en slags markering af Verdensmålenes fødselsdag, og der blev gjort status på Danmarks indsats og set frem mod de næste 10 år.

”Verdensmålene har måske en tendens til at blive en lille smule glemt, især oven på en verdensomspændende pandemi og i lyset af klimakrisen. Men tingene hænger jo sammen. Verdensmålene handler netop om det hele - om at fremme en både socialt, økonomisk og klimamæssigt bæredygtig udvikling i verden. Derfor håber vi med Verdensmålsugen at slå fast, 2030-målene er den mest ambitiøse plan, verdenssamfundet har, og skærpe opmærksomheden yderligere på behovet for indfrielse af målene,” siger han og fortsætter:

”Der kommer naturligvis til at være fokus på de kritiske områder, hvor Danmark halter efter med at komme i mål med Verdensmålene. Men Verdensmålsugen har også som sin ambition at vise og diskutere de gode eksempler på bæredygtig omstilling og konkrete løsninger, som forhåbentlig kan inspirere endnu flere organisationer og virksomheder til at skrue op for omstillingen. Med andre ord, Verdensmålsugen er på den ene side tydelig omkring den brændende platform, vi står på, men også den mulighedsplatform, som Verdensmålene repræsenterer”.

Især er det de grønne mål, der vil blive diskuteret, men også de verdensmål, der handler om fred, ligestilling og forbrug og produktion vejer tungt i år. Til Verdensmålsugen vil man blandet andet kunne møde landstræneren for det danske herrelandshold, Kasper Hjulmand, og Natasha Al-Hariri, der er direktør for Dansk Flygtningehjælp Ungdom.

Verdensmålene handler om os alle

Jonas Keiding Lindholm understreger, at Verdensmålene handler om os alle. Om hele samfundet. Og hele verden:

”Vi skal skrue op for tempoet, for vi har kun knap 10 år tilbage til at indfri målene. Vi skal omsætte de flotte ord og ambitioner til konkret handling. Det skal hele Danmark gøre sammen. Det skal gennemsyre alle politikområder inklusiv vores internationale samarbejder ” siger han og afslutter:

”Verdensmålsugen skal bidrage til at skabe det løft og fremme det brede engagement, som gør at vi får endnu flere med. Derfor har vi samlet flere end 80 toneangivende aktører fra det offentlige, det private og civilsamfundet. For vi indfrier kun Verdensmålene, hvis vi gør det sammen”.