Unge stemmer langt mere med dankortet

På kun tre år er langt flere danske unge begyndt at tænke politisk, når de køber eller fravælger produkter. Og trods corona står klima står stadig øverst på de unges liste over mærkesager.

Klimaet står stadig øverst på ungdommens politiske dagsorden, og de bruger nu i langt højere grad deres indkøbsvaner til at give udtryk for deres politiske holdninger. På blot tre år er andelen af unge, der svarer, at de har købt eller fravalgt bestemte varer af politiske grunde mere end fordoblet. I 2018 var det kun 14% som gjorde dette, i 2019 var det 29% og i 2020 var det 32% af ungdommen, der tænkte politisk på shoppingturen.

Det viser seneste demokratiundersøgelse, som Dansk Ungdoms Fællesråd siden 2011 har foretaget for at gøre status over danskernes - og især ungdommens - deltagelse i demokratiet. Resultaterne i 2020 baserer sig på 579 gennemførte interviews med repræsentativt udvalgte unge mellem 16 og 25 år. Interviewene er gennemført af meningsmålingsfirmaet Epinion i august og september 2020, og er dermed foretaget efter udbruddet af den ny coronavirus.

Hellere politik i familien end forsamlingshuset

Resultaterne viser, at de unges politiske engagement oftest kommer til udtryk i deres nære omgangskreds. I alt 64 procent svarer, at de har diskuteret politik med venner eller familie inden for de seneste 12 måneder. På andenpladsen kommer, at 41 procent har skrevet under på en eller flere underskriftsindsamlinger, og som tredjestørste indsatspunkt har 32 procent har købt eller fravalgt bestemte varer af politiske årsager.

Efter disse tre store punkter kommer en række andre indsatser, som de unge i langt mindre grad deltager i. Her finder man mange af de traditionelle politiske aktiviteter. Kun 13 procent af de unge har deltaget i et politisk arrangement, og samme andel har deltaget i en demonstration. På sidstepladsen over politiske aktiviteter har kun 3 procent af de unge taget direkte kontakt til en politiker eller embedsmand.

Klima er stadig vigtigst for de unge

Undersøgelsen spørger også ind til, hvilke politiske sager, de unge er mest optagede af. Her topper ’klima og grøn energi’ igen listen, selvom der er en lille tilbagegang fra sidste år, så andelen er faldet fra 50 til 46 procent. Til gengæld ser det ikke ud til, covid-pandemien har ændret synderligt på de unges syn på vigtigheden af ’sundhed og sygehuse’, der kun er steget med ét procentpoint fra 30 procent i 2019 til 31 procent i år. Som tredjevigtigste emne for de unge ligger ’integration, flygtninge og indvandrere’. I år svarede 23 procent af deltagerne i undersøgelsen, af dette emne var det vigtigste. Det er et fald fra 2018, hvor var andelen 31 procent.

Læs hele undersøgelsen her