Tre stærke kandidater til Verdensmålsprisen: “Det er megafedt.”

Verdensmålsprisen fejrer hvert år dem, der gør en ekstraordinær indsats for at sætte skub i Verdensmålene. De tre nominerede til årets Verdensmålspris er nu fundet.

En kamp om ligestilling, en grøn svendeprøve og lokal klimahandling på biblioteker. Aktiviteterne stikker i hver deres retning, men fælles for dem er, at de alle er nomineret til Verdensmålsprisen 2023. Bag hver sag står en stærk person som kæmper for vigtige udfordringer i nutidens Danmark. Derfor er feltet i år bredt og omfatter tre centrale emner, der relaterer sig til Verdensmålene.

Over alt i Danmark popper der initiativer op i Verdensmålenes navn. – Verdensmålsprisen er til for at få de, der kæmper for målene, frem i spotlyset. At blive nomineret til Verdensmålsprisen er en hæder for det arbejde, man laver. De tre stærke nominerede til årets Verdensmålspris er:

Cathrine Berendt: “Det er fedt, at der nu er nogen der ser det.”

Cathrine Berendt synes, det er stort at blive nomineret “Det er megafedt” siger hun. Cathrine Berendt ligger nemlig rigtig mange timer i at formidle ligestilling og siger, at “Det er fedt, at der nu er nogen der ser det”.

Cathrine Berendts arbejde for ligestilling og oplyst samtale om emnet går hånd i hånd med Verdensmål nr. 5 - Ligestilling mellem kønnene - og Verdensmål 10 om mindre ulighed.

Hun er foredragsholder, debattør og kandidatstuderende og hun arbejder med ”Kvinde Kend din Stat” projektet. Desuden står Cathrine Berendt bag instagramprofilen ”@Kvinde kend din statistik”. Hun arbejder for ligestilling i Danmark, hvor hun med iskolde facts fra hendes sociologistudie og hendes egen lyserøde formidling af disse visualiserer ligestilling så alle kan være med. Hendes arbejde betyder, at der kommer troværdige fakta om ligestilling og den ulighed, der hersker, ind i den daglige debat, som ellers er påvirket af gætværk og følelser, forklarer Cathrine Berendt.

Cathrine Berendt håber, at nomineringen kan øge opmærksomheden på ligestillingsproblemet. Det største problem i dag ifølge hende, er nemlig at mange tror der ér ligestilling i Danmark.

Desuden forklarer Cathrine ”Jeg håber på, at det her vil sparke lidt til samtalen om, at universiteterne skal blive bedre til at formidle forskning”. Fordi, forklarer hun, “det ville kunne bidrage til løsningen, hvis folk får forklaret, at der er et problem med ligestilling.”

Martin Sejersen: “Det er kæmpestort jo.”

Martin Sejersen er utrolig stolt og overrasket over nomineringen, “det havde jeg sku ikke lige regnet med” griner han “Det er kæmpestort jo.”

Martin Sejersen kæmper for at gøre erhvervsuddannelserne mere grønne, hvilket går hånd i hånd med Verdensmål nr. 12 - ansvarligt forbrug og produktion - og Verdensmål 13 - klimaindsats.

Han har startet foreningen “Lærlinge for bæredygtighed” og har sammen med andre lærlinge presset på nedefra for at få lov til at lære om grønne og klimabevidste byggemetoder. Det er banebrydende og yderst vigtigt i et Danmark hvor byggebranchen står for 30 procent af alt CO2-udledning og 35 procent af alt affald.

Martin Sejersen har taget Danmarks første svendeprøve i grønt byggeri, hvilket han kæmpede for at få lov til. Han sætter i sit arbejde fokus på og skaber fællesskab for alle dem, der mener at bæredygtigt byggeri er den vigtigste dagsorden. “Der er en masse unge der er ivrige for at komme i gang og udbrede det her”, siger han.

Han håber, at nomineringen vil gavne Lærlinge for Bæredygtighed:

”For foreningens skyld er det fedt, at vi er nomineret, for vi vil gerne have mere fokus på vores forening og det arbejde vi laver.”

Thomas Sture Rasmussen: “Jeg blev meget rørt.”

Thomas Sture Rasmussen er stolt af at være nomineret og siger ydmygt om nomineringen, at han ikke helt kan forstå, at det er ham alene, der er nomineret “Mange af de ting jeg gør, bygger jo på andres arbejde, andre der knokler.” Men Thomas Sture Rasmussen knokler også, og netop derfor er han nomineret.

Thomas Sture Rasmussen er en af hovedkræfterne bag netværket DB2030. Han arbejder for en mere folkelig forankring af Verdensmålene, hvor bibliotekerne skal være et centrum for Verdensmålsarbejdet. Det går hånd i hånd med Verdensmål nr. 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner - og verdensmål nr. 17 - Partnerskaber for handling.

Helt konkret er det kompetenceudvikling til ansatte på biblioteker, så de bliver udrustet til at arbejde med Verdensmålene og derved skabe mere forståelse for dem. Thomas Sture Rasmussen har formået at få vidt forskellige sektorer og brancher til at arbejde sammen om Verdensmålene ved blandt andet at samle alle samarbejdspartnere i projektet ”Uge17” som har fået stor folkelig opbakning.

Thomas Sture Rasmussen forklarer, at nomineringen her giver ham håb. Han forklarer, at man nogle gange kan man blive i tvivl:

“Er der overhovedet nogen der ser det vi laver? Derfor er jeg - og vi - så stolte af at være nomineret.”

Vinderen bliver valgt af en dommerkomité fra 2030-panelet og 2030-netværket.

Prisen overrækkes den 7. november i Landstingssalen på Christiansborg.