Danskerne giver den mindre gas: Færre overskrider hastighedsgrænserne

For høj fart er en medvirkende faktor i 4 ud af 10 dødsulykker. Farten kan både være årsag til, at ulykken sker, men farten kan også betyde, at ulykken bliver mere alvorlig, end den ellers ville være, skriver Rådet for Sikker Trafik.

Derfor kan være medvirkende til at redde menneskeliv, at færre danskere nu trykker speederen helt i bund på danske veje.

På motorveje med en hastighedsgrænse på 130 km/t er antallet af trafikanter, der kører hurtigere end tilladt, faldet med 26,2 procent, hvis man sammenligner juli måned i år med samme måned året før. For juni måned er der tale om et fald på 28,9 procent. Tendensen er den samme i marts, april og maj.

Der er også tale om et betydeligt fald, hvis man sammenligner med tiden før corona i 2019, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Det samme gør sig gældende på motorveje med en hastighedsgrænse på 110 km/t. Her kørte 57,2 procent for stærkt i juli 2021, mens det tal nu er nede på 52,4 procent. Ser man på kurverne for begge typer motorveje, er det tydeligt, at de bøjer omkring februar og marts i år.

Stigende brændstofpriser

Niels Moltved, projektleder i Vejdirektoratet vurderer, at det er de stigende priser på brændstof, der er skyld i udviklingen:

”De stigende priser på brændstof har efter alt at dømme ikke blot fået danskerne til at lette foden fra speederen og køre langsommere for at spare lidt på udgifterne til benzin og diesel. Det har øjensynligt også fået dem til at holde bedre øje med fartskiltene langs motorvejen,” udtaler han i en pressemeddelelse.

En anden forklaring kan være, at der er flere danskere, der er blevet klimabevidste og derfor ønsker at mindske forbruget af fossile brændstoffer.

Farten sænkes på landeveje

Landeveje er særligt farlige, da 2 ud af 3 dødsulykker finder sted her ifølge Rådet for Sikker Trafik.

Derfor er det ligeledes glædeligt, at vejdirektoratets målinger her viser, at gennemsnitshastigheden år for år har været dalende i perioden 2016-2021.

I 2016 var gennemsnitshastigheden på landeveje 84km/t på Jylland og 80,2 km/t på øerne. I 2021 lå disse tal på henholdsvis 82km/t og 78 km/t. Et fald i gennemsnitshastighed på omtrent 1,5-2 km/t.