Rydning af rynket rose giver plads til mere biodiversitet i Thy

Sjældne edderkopper, firben og et væld af planter får plads, når rynket rose, en invasiv art, bliver rykket op.

På en strand i Thy rykker en stor gravemaskine planter op af jorden og efterlader bart, tomt sand. Det ser brutalt ud, men faktisk er det til gavn for naturen og biodiversiteten i området. Rydningsarbejdet fjerner nemlig rynket rose, der også bliver kaldt hybenrose, den mest almindelige invasive art i Danmark. Det skriver Naturstyrelsen, der står for arbejdet.

Hvor der før stod rynket rose, vokser der nu både flere sjældne og almindelige planter, blandt andet. stedmoderblomster, strandsnerle og skotsk lostilk, og markfirbenet har fået mere bart sand til at søge føde og yngle i.

Også sjældne edderkopper har gavn af de åbne områder med sand, viser et netop afsluttet forskningsprojekt af lektor emeritus Søren Toft fra Aarhus Universitet.

Læs også: Ambitiøs fredningsplan for stort istidslandskab

”Det ser umiddelbart lidt voldsomt ud, når maskiner fjerner store områder med rynket rose og efterlader landskabet med bart sand. Men det nye studie viser, at netop bart sand er livsvigtigt for sjældne og specialiserede insekter som klitspringedderkoppen og klitgraveedderkoppen. Arter som man måske ikke umiddelbart lægger mærke til, men som er afhængig af store åbne områder at jage i,” siger Cornelia Maj Christensen, der er biolog i Naturstyrelsen.

Rydning skaber dynamik

Mange sjældne arter og klitnaturtyper er truet af tilgroning og forsvinder, når de bliver overskygget af planter som hjælme, rynket rose og forskellige græsser. Derfor arbejder Naturstyrelsen fortsat på at reducere rynket rose på statens naturområder, der ellers på sigt vil ændre de danske klitlandskaber markant, og flere sjældne arter vil forsvinde.

Læs også: En hær af borgere har kortlagt den almindelige danske natur: Den går fremad

Hullerne i klitterne er bare én måde at skabe mere dynamik på. I et samarbejde med Thisted Kommune og Nationalpark Thy vil Naturstyrelsen de næste par år forsøge sig med en anden metode, nemlig helårsgræsning med store dyr syd for Klitmøller.

Det skal give biodiversiteten og naturen en hjælpende hånd.

”De dyr, der kommer til at gå derude, vil lave en masse sandhuller og optråd og skabe en naturlig dynamik, der giver nye levesteder for en række arter, fx sommerfugle, planter og markfirben,” siger Cornelia Maj Christensen.

Læs også: Eksempler fra hele verden viser, at naturen kan genoprettes