Rapport viser Danmark vej til verdens mål om bæredygtige byer

En ny rapport sætter fokus på, hvor Danmark lige nu står i forhold til at opfylde Verdensmål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund. Det sker for at lave en nulpunktsmåling for opfyldelsen af målet fremover.

Verdensmålene er globale, men de skal implementeres lokalt i de enkelte lande, og her har FN ikke nogen facitliste. Hvert land skal selv finde ud af, hvordan de vil arbejde for verdensmålene ud fra deres egne muligheder og begrænsninger.

Rapporten ”Baseline for Verdensmålene: Mål 11” er derfor tænkt som et pilotprojekt og den første af en række yderligere rapporter, der skal danne faktuelt udgangspunkt for at føre en politik, der arbejder hen mod opfyldelsen af målene.

Når vi skal opfylde delmål som at skabe flere ”sikre boliger, til en overkommelig pris” og ”gøre byer mere inkluderende og bæredygtige”, hvad skal vi så konkret måle på i Danmark? Og hvordan når vi derhen, hvor vi gerne vil være?

I Danmark har vi for eksempel ikke egentlige slumkvarterer, der indgår som fokuspunkt i Verdensmålene. Men vi har hjemløse og områder, der er på regeringens liste over ghettoer og udsatte boligområder, og rapporten anbefaler blandt andet, at disse indgår i vurderingen af, om Danmark lever op til målet om en reduktion af slum inden 2030.

Det er 2030-panelet, der har taget initiativ til rapporten, der er udarbejdet af Dansk Arkitekturcenter og Rambøll Management i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danmarks statistik. 2030-panelet er nedsat af Folketingets tværpolitiske 2030-netværk, der har deltagelse fra alle siddende partier.

Læs rapporten her