Danskerne slår ny rekord for affaldssortering: Nu sorteres 53 procent til genanvendelse

Der er sket endnu en stigning i mængden af affald, der bliver sorteret af danskerne. Især madaffald og plastik sorteres flittigt. Virksomheder er dog langtfra ligeså dygtige som de danske husholdninger.

Danskerne sorterer mere affald end nogensinde før.

Samlet set sorterer danske husholdninger 53 pct. af affaldet til genanvendelse . Det viser Miljøstyrelsens nyeste affaldsstatistik fra 2020.

Mængden af affald til forbrænding fra husholdninger er samtidig faldet – og er sandsynligvis lavere , end det forlyder i statistikkerne, fordi en del affald stammer fra servicesektoren, der fejlagtigt registreres som husholdningsaffald.

Plast- og madsortering i fremgang

Særligt to typer af affald slår nye rekorder: Plastik og madaffald.

Ser vi først på madaffald, der benyttes til biogas og gødning, så er denne på to år mere end fordoblet:

Fra 81.000 tons i 2018 til 172.000 tons i 2020.

Lignende historie gælder for plastiksortering, der kan underinddeles i forskellige kategorier: emballageplastik, plast, og blandet emballage.

I husholdningerne er der fra 2019 til 2020 sket en stigning i indsamlingen af ”emballageplastik” med 23 pct., ”plast” med 66 pct. og ”blandet emballage” (som også indeholder plast) med 42 pct.

Ifølge Miljøstyrelsen skyldes stigningen i de øgede sorteringsmængder, at danske kommuner har udrullet flere plastikbeholdere, så det i dag er muligt at hente flere typer af affald tæt på borgerne.

Virksomheder halter bagefter

Ser vi igen på tallene er der til gengæld sket en stagnation eller et fald i sorteringen af plastikaffald og madaffald fra servicesektoren, der dækker detailhandel, restauranter og hoteller.

”Coronanedlukningerne kan være en forklaring, så vi må håbe, at det er en engangsforseelse, for potentialet for mere sortering af især plastikaffald fra virksomheder er markant,” siger Nana Winkler, specialkonsulent fra Dansk Affaldsforening, i en pressemeddelelse.

Fra 1. januar 2023 skal alle virksomheder sortere samme ti fraktioner, som gælder for husholdningerne.