Offentlig støtte til grøn teknologi virker

Ny evaluering viser, at målrettet offentlig støtte til grønne energiløsninger har skabt arbejdspladser og virkeliggjort klimavenlige projekter, der ellers ikke var blevet til noget.

I 2007 vedtog Folketinget ved lov, at staten skulle støtte udviklingen af grøn energi. Det såkaldte Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har siden investeret 3,4 milliarder offentlige kroner i 591 forskellige projekter. Og den investering har givet resultater, viser en ny evaluering af støtteordningen.

Ifølge evalueringen er 93 procent af projekterne lykkedes, og der er i alt blevet skabt 3200 fuldtidsarbejdspladser inden for grøn teknologi. Tallet ventes at stige til 5400 arbejdspladser i de kommende år. Virksomhederne, der har modtaget EUDP støtte, har opnået en meromsætning på 12,2 mia. kroner og det forventes at stige med 5,3 mia. fremover.

Samtidig med de nye arbejdspladser og fremgangen for grønne virksomheder er en række projekter blevet virkeliggjort, som ellers aldrig var blevet til noget.

For eksempel byggede Dronninglund Kommune i 2014 et solvarmeanlæg, der dengang var verdens største. En del af anlægget er en kæmpe vandbeholder på 1000 kvadratmeter gange 15 meter i dybden. Her bliver det varme vand fra solpanelerne opbevaret, så borgerne i kommunen kan få en stabil forsyning af solopvarmet vand i rørene både nat og dag, året rundt. Solvarmeanlægget forsyner i dag cirka halvdelen af kommunen med miljøvenlig varme.

”EUDP har betydet alt for det her projekt, på den måde, at hvis ikke EUDP havde givet penge til det, så var det ikke blevet til noget. Der er altid førstegangsomkostninger, når man laver noget. Dem har EUDP dækket, og derfor kunne det gennemføres,” siger Per Alex Sørensen, afdelingsleder hos rådgivningsvirksomheden Planenergi, der var projektudvikler på solvarmeanlægget.

Ifølge Energistyrelsen har EUDP i de seneste 10 år støttet projekter over hele landet inden for blandt andet vind-, sol- og bølgeenergi, brint og brændselsceller, Smart Grid systemer, Bio og affald, energieffektivitet og projekter, der gør den enkelte energiform mere rentabel.

Meget tyder på, at det er netop den slags teknologi, der vil blive stærkt stigende efterspørgsel efter i de kommende år. Ikke alene har FN’s Verdensmål sat stærkere fokus på bæredygtig energi, men klimaforandringerne er også kommet på dagsordenen som aldrig før.

”Et globalt skift mod grøn energi kan gøre Danmark til en storspiller inden for eksport af know-how og grønne energiteknologiske løsninger. Vi står med reelle muligheder for at skabe et dansk klimaeventyr,” siger Thea Larsen, bestyrelsesformand for EUDP.