Nu kan alle komme med input til, hvordan vi måler Danmarks fremskridt

Danmarks Statistik er i gang med at finde ud af, hvordan vi skal måle vores arbejde for Verdensmålene. Første del af processen er nu i offentlig høring, så alle kan byde ind med kommentarer.

Det, man kan måle, kan man gøre noget ved. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvad man måler, hvis man vil ændre noget. Verdensmålene er verdens største forandringsdagsorden, og målene har en masse – faktisk hele 244 – såkaldte indikatorer, som verdens lande bruger til at måle, hvordan arbejdet med målene skrider fremad.

Indikatorerne er de officielle målepunkter, som vi kan bruge til at holde snor i fremskridtene. Men måler vi det rigtige? Indikatorerne fokuserer på globale udfordringer, og de er derfor ikke nødvendigvis de mest velegnede til at måle på udviklingen i et udviklet samfund som det danske.

Læs også: Danmark giver sig selv Verdensmålslektier for

Målene skal gøres danske

Derfor arbejder Danmarks Statistik i samarbejde med 2030-panelet, der er nedsat af Folketingets 2030-netværk, for at udvikle danske indikatorer, der er mere håndgribelige, og som afspejler hverdagen herhjemme. Som Danmarks Statistik skriver: Er flere eller færre danske unge stressede? Får kvinder og mænd i Danmark lige løn for det samme arbejde? Udleder vi flere eller færre partikler i atmosfæren? Bliver vores ressourcetræk større eller mindre? Går bestanden af bier i Danmark op eller ned?

Det er der nu kommet den første delrapport ud af tre med forslag til nationale indikatorer ud af. Forslagene er blandt andet kommet gennem en offentlig proces med inputs fra almindelige borgere, organisationer, virksomheder og forskningsinstitutioner – og nu er de mange forslag blevet lagt ud til offentlig høring. Det betyder, at alle kan komme med kommentarer og input til hvilke indikatorer, vi skal bruge til at måle os selv.

Her kan du finde den første delrapport og læse om, hvordan du kan indsende dine kommentarer om den.

Læs også: Verdensmålene er blevet berømte i Danmark. Det er en bedre nyhed, end du tror