København skal blomstre til gavn for kryb og kravl

1,2 millioner kroner skal hjælpe Københavns insekter og være med til at gøre kommunen grønnere.

Vilde haver i baggården og nye blomster til motorvejsrabatter er blot få af de ting, som skal gøre Københavns Kommune grønnere og hjælpe byens insekter. Kommune har nemlig netop sat 1,2 millioner kroner af til mere natur og bidiversitet i kommunen, skriver Danmarks Naturfredningsforening, der er med i projektet. Pengene lægges i en naturpulje, som støtter borgerdrevne projekter, som fremmer mere natur og flere insekter.

Og det er vigtigt at få mere insektvenlig natur, da danske insekter har sværere og sværere ved at finde levesteder i Danmark. Faktisk viser undersøgelser, at over halvdelen af Danmarks hjemmehørende arter af sommerfugle er truede, sårbare eller helt forsvundet.

Derfor tæller hver insektvenlig kvadratmeter, forklarer Tine Skafte Nielsen, som er naturpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

”Insekterne mangler meget mere natur. Og selv en lille have, fortovsplet eller baggård betyder noget. For det betyder, at insekterne får et helle i et land, der ellers er fyldt med by, industri og landbrug. En god sommerfuglehave kan potentielt være med til at styrke en lokal bestand af en art,” siger hun.

Læs også: Det nytter, når nyttehaven bliver vild

Naturen er allerede sat i søen

Danmarks Naturfredningsforenings rolle er at hjælpe kommunen og ansøgere med, hvordan de bedst styrker biodiversiteten i de enkelte projekter. Og et af de projekter, som har fået penge, er den social-økonomiske virksomhed FRANK, som har fokus på at få unge københavnere i beskæftigelse.

De er netop i gang med at gøre et område på én hektar lige nord for Holbækmotorvejen i København om til Københavns største blomster eng. Med hjælp fra 13-til 17-årige beboere i boligkvarteret Folehaven vil de forvandle området fra en kedelig græsmark til farverig natur. Det vil de gøre, ved at plante mange forskellige arter af blomster og planter, som vil skabe levested for mange nye insekter og smådyr.

”Vi glæder os helt vildt. Drømmen er, at området bliver summende og farverigt, og at lokale kan få viden om vores pressede insekter, og om hvor vigtigt det er, at vi allesammen gør noget. Samtidig får vores unge et fast fritidsjob, jord under neglene og bliver forhåbentlig interesseret i idéen om at give naturen plads,” siger Anders Damkjær, som er projektkoordinator i FRAK.

Ud over Projektet fra FRANK har naturpuljen fået stor interesse, og 24 projekter er allerede ombord.

”Borgernes ansøgninger har simpelthen været så imponerende, og det har været svært at vælge projekter. At så mange går så håndgribeligt og opfindsomt til opgaven med at lave husfacader fuld af planter eller lave et fællesareal til vildeng, er en stor gave til naturen. Jeg glæder mig til at vurdere projekterne i næste pulje,” siger Tine Skafte Nielsen, som har været med til at vurdere de mange ansøgninger.

Læs også: Danske børn og voksne indsamlede 167 tons skrald i år