Ny guide sender skolebørn på sikker 'Skraldesafari'

Et nyt undervisningsmateriale gør det nemmere og ligetil for skolerne at arrangere ture, hvor eleverne lærer om natur og affald ved at samle skrald op - på en sikker og ordentlig måde.

Det har længe været en populær aktivitet for folkeskolerne, at de arrangerer skraldeopsamlingsdage, hvor eleverne kommer ud i naturen og samler affald op. Men indtil videre har hver skole selv skullet finde ud af, hvordan de ville gennemføre sådan en tur bedst muligt.

Som hjælp til skolerne har Miljøstyrelsens Nationale Plastikcenter nu udviklet et samlet koncept for aktiviteten, så en skole kan downloade et færdigt materiale og guides til, hvordan en sådan skraldeopsamlingsdag kan foregå bedst muligt. Det sparer tid for lærerne og gør dagen nemmere at gå til.

Materialet kaldes SkraldeSafari og henvender sig til grundskolernes 1.-6. klassetrin. Det ligger online og  består blandt andet af skabeloner til at invitere både forældre og elever til skraldeopsamlingsdagen, en huskeliste, et forslag til fremgangsmåden og en afkrydsningsliste, som eleverne bruger til at notere alle fundne stykker skrald og kategorisere dem efter type.

Samtidig er der gode råd til at afvikle aktiviteten på en ordentlig og sikker måde. Blandt andet, at det er en fordel at samle affaldet i gennemsigtige sække, så eleverne kan se, hvad de har fundet uden at skulle rode det hele ud igen, samt selvfølgelig at bruge handsker og at fortælle eleverne, at de skal undgå at samle farligt affald ind som for eksempel kanyler.

Når eleverne er tilbage på skolen igen med fyldte skraldesække, kan de bruge afkrydsningslisten sammen med en oversigt over, hvor lang tid, det tager for forskellige typer affald at blive nedbrudt i naturen, og på den måde beregne, hvor mange års nedbrydning, eleverne har sparet naturen for.

For eksempel kam eleverne se, at en avis eller en pizzabakke tager cirka ét år at vende tilbage til naturen, hvorimod et cigaretskod tager 10 år, og en plastikvandflaske tager 450 år for at forsvinde. Selvom det ofte er plastik, der er i fokus, når vi taler skrald i naturen, er det flasker og andre ting af glas, der tager længst tid at blive nedbrudt. Det tager op til en million år for dem at forsvinde, ifølge materialet.

Meningen med skraldeopsamlingsdagene er ikke kun at få eleverne til at hjælpe med at holde naturen ren. Ifølge Miljøministeriet kan SkraldeSafari bruges som led i en autentisk og problembaseret undervisning, der styrker elevernes naturfaglige kompetencer. Tanken er, at en skraldesafari skal holdes over relativt kort tid, men også kan tænkes ind i et længerevarende naturfagligt forløb med fokus på affald, genanvendelse af ressourcer, sortering, kredsløb i naturen, naturbeskyttelse, forurening eller biodiversitet.