Verdensmålene skal ind i alle ministerier

Danmark sætter nu gang i arbejdet med at lave en opdateret handlingsplan for, hvordan vi lever op til de 17 Verdensmål, som vi skrev under på i 2015.

I 2015 blev alle verdens lande enige om Verdensmålene - en samlet vision og overordnet plan for at gøre verden langt mere bæredygtig inden 2030. Men det er ikke nok at skrive under på målene, og udviklingen sker ikke af sig selv. Landene skal også tage konkrete skridt for at skabe bæredygtig udvikling.

I Danmark har vi et tværpolitisk netværk af politikere i Folketinget, 2030-Netværket, der presser på for at Danmark skal gøre sin del af arbejdet med at gøre Verdensmålene til virkelighed.

Som del af den indsats er regeringen blevet opfordret til at opdatere den tidligere handlingsplan fra 2017. Og det vil regeringen nu gøre.

Det fremgik af en tale, som finansminister Nicolai Wammen holdt på konferencen ”Decade of Action - 10 år tilbage” 9. september. Konferencen var arrangeret af 2030-Netværket og dens rådgivende ekspertgruppe, 2030-panelet.

I talen fokuserede Wammen på, at coronakrisen ikke kun er et tilbageslag, men også en mulighed for at tænke nyt om den måde, vi bor, arbejder og rejser på.

”Vi skal ikke tilbage til den samme verden, men en bedre verden. En mere bæredygtig verden. Derfor ser jeg meget frem til at starte arbejdet med en ny national handleplan for, hvordan Danmark vil arbejde med FN’s Verdensmål. Et arbejde, som starter nu,” sagde finansministeren.

Lovforslag skal vurderes efter Verdensmålene

Som noget nyt lægger den nye handlingsplan op til, at bæredygtig udvikling fremover skal tænkes ind i alle ministerier.

Samtidig vil regeringen forpligte sig til, at relevante lovforslag skal konsekvensvurderes i forhold til de 17 Verdensmål, ligesom det allerede sker i forhold til fx økonomiske, ligestillings- og miljømæssige konsekvenser.

Udmeldingerne falder i god jord hos formanden for 2030-panelet, professor Steen Hildebrandt.

”Jeg vil faktisk kalde det en stor tale, som Finansministeren holdt 9. september. Det var en usædvanligt klar og ansvarlig udmelding, som i høj grad adresserede de udfordringer, vi står overfor som land,” siger Hildebrandt.

”Den tidligere plan for Danmarks arbejde med verdensmålene var langt fra lige så ambitiøs, og den bestod mest af en liste over de initiativer, der allerede var sat i gang. Men med ambitionerne for den nye handlingsplan mener jeg, ambitionsniveauet for Danmarks arbejde med Verdensmålene er blevet hævet betydeligt,” vurderer han. Hos mig aftvinger det både respekt og store forventninger.

Det forventes, at den nye handlingsplan vil ligge klar inden udgangen af 2020.

Danmark er kun ét ud af mange lande, der i denne tid arbejder med at afrapportere overfor FN, hvordan landet implementerer bæredygtighedsstrategier for at leve op til Verdensmålene.

Det kræver grundigt arbejde, for de 17 Verdensmål består af 169 delmål, og til hvert delmål kan der være flere målepunkter - de såkaldte indikatorer - der skal bruges til at vurdere, om det går fremad inden for målet eller ej.

Regeringen vil juli næste år præsentere Danmarks status på arbejdet med Verdensmålene i Danmark. Det sker i FN's hovedkvarter i New York.