Kernen i Verdensmålene: Ingen må lades i stikken

Selvom de er for alle og danner rammen for hele verdens udvikling, er Verdensmålene båret frem af et princip om, at vi skal inkludere de mest udsatte og marginaliserede – men det er også det sværeste.

Verdensmålene er en enorm plan for hele verden, der med 17 forskellige mål og 169 specifikke delmål sætter kæmpemæssige ambitioner op for nærmest alle dimensioner af verdens udvikling. Selv om målene selvfølgelig hænger sammen på kryds og tværs – for verdens udfordringer er komplekse og mangefacetterede – er de i deres natur meget forskellige og rækker fra fattigdomsbekæmpelse over byplanlægning til bevarelse af fiskebestande, og godt og vel omtrent alt derimellem.

Men der er et princip eller en rød tråd, der går på tværs af alle Verdensmålene, og som er nævnt som noget af det allerførste i den originale aftaletekst om målene, som 193 landes ledere skrev under på i 2015: Ingen må lades i stikken.

Det betyder, at vi skal inkludere dem, der er mest udsatte, og dem der er sværest at nå. Det er selvfølgelig de flere end 700 millioner mennesker verden over, der stadig lever i ekstrem fattigdom – for under 1,9 dollars om dagen. Men det er også andre, der er særligt udsatte eller marginaliserede: Mennesker med synlige og usynlige handicap, etniske og religiøse minoriteter, oprindelige folk, flygtninge og migranter, børn og unge, ældre, piger og kvinder samt LGBTI-personer, som alle er overrepræsenterede blandt dem, der oplever diskrimination eller benægtes deres menneskerettigheder.

Vi skal huske de mest udsatte

Det er i sagens natur noget af det sværeste ved at arbejde for Verdensmålene at inkludere de mest udsatte. Derfor understregede FN også vigtigheden af Ingen må lades i stikket-princippet ved Verdensmålstopmødet under FN’s Generalforsamling i denne uge og præsenterede samtidig et nyt ikon, der skal minde alle om det.

”Det allersværeste ved Verdensmålene er at nå de allermest marginaliserede befolkningsgrupper. Men det er også det vigtigste. Jeg håber at det nye ikon vil være med til at minde os alle om, at en ekstra indsats er nødvendig for, at personer med HIV/AIDS, mennesker med handicap og oprindelige folk ikke lades i stikken,” forklarer Julie Koch, der er direktør i IWGIA, International Work Group for Indigenous Affairs, der arbejder med oprindelige folks rettigheder.

”Oprindelige folk udgør fem procent af verdens befolkning, men 15 procent af verdens fattigste og halvdelen af alle dræbte menneskerettigheds- og miljøaktivister. Det nye ikon kan være med til sætte fokus på alle dem, som i mainstream udviklingsindsatser ellers lades i stikken,” siger hun.

Thorkild Olesen er formand i Danske Handicaporganisationer og mener også, at det er utrolig vigtigt at huske på inklusionsprincippet om, at ingen må lades i stikken.

”Verdensmålene er en vigtig ramme for verdens udvikling. Alt for ofte bliver mennesker med handicap ladt i stikken, selvom vi udgør 15 procent af verdens befolkning ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO. Jeg håber, at ikonet kan være med til at understrege vigtigheden af, at vi inkluderer alle,” forklarer han.

”Alverdens barrierer er med til at ekskludere og diskriminere mennesker med handicap på trods af en handicapkonvention og gode Verdensmål. Der ligger en opgave i at folde princippet ud om, at ingen må lades i stikken. Alle, både internationale udviklingsorganisationer, regeringer og borgere, skal blive bedre til at inkludere de mest sårbare grupper.”

Download Ingen må lades i stikken-ikonet her.