Kender du nogen, der fortjener en pris for deres arbejde med Verdensmålene?

For tredje gang uddeles Verdensmålsprisen til tre personer, der i særlig grad er med til at gøre Verdensmålene til virkelighed. Alle er velkomne til at nominere en eller flere til at modtage prisen.

Over hele verden arbejder mange på at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger, og også i Danmark har vi mange iværksættere, innovative idémagere, og kreative ildsjæle, der er med til at trække samfundet i en mere bæredygtig retning. For at hædre dem, der gør en stor forskel, uddeles Verdensmålsprisen. Prisen er indstiftet af 2030-panelet, som understøtter Folketingets tværpolitiske 2030-netværk, og det er i år tredje gang, prisen uddeles.

Du kan være med til at bestemme, hvem der skal have prisen, som faktisk er tre forskellige priser:

Inkluderingsprisen

Et helt grundlæggende princip for Verdensmålene er, at ingen skal lades i stikken. Derfor hedder den første af de tre verdensmålspriser ”inkluderingsprisen”. Den gives for den handling eller initiativ, der bedst har nået og inkluderet en eller flere af de mest sårbare grupper, der er i størst risiko for ikke at nå Verdensmålene – og konkret har forbedret deres situation.

Sidste år vandt Pernille Kruse Madsen inkluderingsprisen for at stifte Human Practice Foundation, der hjælper mennesker ud af fattigdom ved at give dem evnerne og midlerne til selv at udvikle sig og skabe bæredygtigt iværksætteri.

”Fonden har en gruppe af ’founding fathers’, der betaler alle administrationsomkostninger, så pengene går direkte ud til de områder, vi arbejder i,” siger Pernille Kruse Madsen.

I dag har hun og organisationen hjulpet over 27.000 børn i Nepal, Kenya og Danmark, og hun har ekspanderet Human Practice Foundation til flere lande både i Danmark, Schweiz, Sverige og England. Mere end 62 skoler er opført og 3 impact-virksomheder er etableret. Blandt andet en plantage, der dyrker kaffe og te.

Forandringsprisen

Det er ikke nok at fortsætte med det, vi plejer at gøre. Verdensmålene taler om en grundlæggende forandring af vores verdenssamfund, så vi både kan gøre en ende på fattigdom og samtidig beskytte klodens natur og klima. Det er noget af et columbusæg, så der er brug for helt nye idéer. Forandringsprisen gives til den mest nytænkende og effektfulde idé, der har det største systemforandrende potentiale.

I 2020 blev prisen givet til Repair Café - et non-profit netværk af 50 såkaldte reparationscaféer med over 500 frivillige, der mødes for at hjælpe hinanden med at reparere dagligdags ting. Noget, der er gået i stykker, kan ofte få nyt liv ved at skifte en reservedel eller lodde en ledning, i stedet for at smide tingen ud og købe en ny.

”Det drejer sig om alle de produkter, vi omgiver os med i hverdagen: tøj, computere, lamper, tasker, tv, og så videre. Det gør vi, fordi vi vil ændre danskernes forbrugsmønstre, reducere affald og skabe viden om grøn omstilling,” siger Stig Bomholt fra Repair Café Danmark.

En stigende bevægelse i retning af at reparere og genbruge er helt afgørende for at gøre økonomien mere bæredygtig og erstatte den ”brug og smid væk” tankegang, der nu virker mere og mere gammeldags.

Ildsjælsprisen

Verdens lande kan lægge nok så mange planer, men i sidste ende er det almindelige mennesker, der forandrer verden. Og nogle gange er der bare en person, der brænder igennem. Det hædrer Ildsjælsprisen, der gives til den, der i kraft af sit personlige engagement har markeret sig som en stærk ildsjæl for Verdensmålene og har inspireret andre til at være med.

Sidste år blev prisen givet til Signe Simonsen, der har skabt eventen Race for Oceans, der skaber opmærksomhed omkring at beskytte verdenshavene.

”Jeg har stor passion for havet, og jeg ønsker, at de næste generationer skal få de samme unikke og meningsfyldte oplevelser med det, som jeg selv har fået,” siger Simonsen.

Eventen er et stafetløb, der holdes ved den jyske vestkyst. Forskellige hold deltager, og målet er at bringe en enkelt depeche fra Sylt i syd til Skagen i nord. En distance på 456 kilometer, som tilbagelægges på flere forskellige måder. Nogle hold går, andre løber, og andre tilbagelægger nogle af rutens 100 etaper i havkajak eller på paddleboard.

Sideløbende med stafetløbet bliver der arrangeret strandrensning visse steder langs ruten, hvor frivillige hjælper med at opsamle plastik og andet skrald. Alt sammen for at sætte fokus på at beskytte vores fælles havmiljø.

Hvem skal have prisen i år?

Nu er det op til dig. Kender du en eller flere, som har fortjent at vinde en Verdensmålpris i en af de tre kategorier? Så gå ind på http://www.verdensmaal.org/verdensmaalsprisen og skriv, hvem du vil nominere, og hvad der gør, at det lige er den person, der fortjener prisen. Du kan nominere nu og frem til 6. maj.