Køer bekæmper skovrydning

Snart er det slut med at fodre køerne hos Thise, Øllingegård og Naturmælk med soja. Mejerierne vil bekæmpe skovrydning.

Køerne hos de økologiske mejerier Thise, Naturmælk og Øllingegård skal snart vænne sig til en mere klimavenlig omlægning af deres kost. For i kampen mod skovrydning, vil mejerierne nemlig sløjfe soja på menukortet til deres køer i 2022.

Sojaproduktionen er en enorm belastning for klimaet og biodiversiteten. Faktisk vurderer Verdens Skove, at det er en af de største drivkræfter bag skovrydning. Det skyldes, at sojaen dyrkes i varme områder, især i Sydamerika, hvor skovene fældes og brændes ned til at gøre plads til produktionen. Skovrydning er derfor både problematisk, da det fører til tab af biodiversitet, men også fordi verden mister nogle af de store skove, som suger CO2 fra atmosfæren.

I Danmark har vi rigtig meget landbrug, og vi benytter store arealer til at dyrke foder til kvæg og grise. Alligevel importerer vi over 1,7 millioner tons soja om året, som ville kræve et område på størrelse med Sjælland, Falster og Bornholm, hvis vi selv skulle dyrke det. Faktisk står Danmark for fem procent af den samlede europæiske import af sojaprodukter.

Soja bruges både til menneske- og dyremad. Selvom mange vegetariske og veganske produkter blandt andet indeholder soja, så går omkring 90 procent af Danmarks importerede soja til faktisk til foder til svin og kvæg.

Læs også: Sådan køber du mere bæredygtige julegaver

Sojaens udledning af drivhusgasser

”Det er fint og tillidsskabende at de tre mejerier tager stilling og interesserer sig for drivhusgasudledningen fra hele værdikæden af deres mælk – også før det kommer til mejeriet. Det er vigtigt at alle aktører i værdikæden gør dette,” mener Tavs Nyord, der er seniorkonsulent på Fremtidens Fødevarer hos Danmarks grønne tænketank, Concito.

Cirka 35 procent af Danmarks importerede soja, går til kvæg i mælkeproduktionen, fortæller Tavs Nyord. Men hvor meget sojaen udgør af det danske landbrugs samlede udledning af drivhusgasser, kommer helt an på hvilken opgørelsesmetode man benytter, forklarer han:

”En publikation fra Københavns Universitet angive udledningen til et niveau, som svarer til ca. 10-13 procent af udledningen fra hele dansk landbrug. Bruges andre opgørelser, kan tallet enten blive mindre eller væsentligt større”.

Læs også: COOP indfører ’fødekæde’ for at mindske madspild