”Historisk dag”: Samlet plan for bæredygtig uddannelse på skoleskemaet nu skudt i gang

Mange danske uddannelsesinstitutioner er allerede godt i gang med at undervise bæredygtigt, men alligevel halter vi efter vores nordiske nabolande. Det skal en ny handlingsplan være med til at rette op på.

Mandag d. 21. marts 2022 mødtes 70 repræsentanter fra hele den danske uddannelsesverden for at starte otte nye partnerskaber, der har til formål at gøre hele det danske uddannelsessystem mere bæredygtigt.

Partnerskaberne fik undervejs også besøg af Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der i en dialog med uddannelsesfolkene fortalte, at det er hendes politiske ambition, at bæredygtighed skal indskrives i formålsparagrafferne for landets forskellige uddannelser ved den næstkommende reform.

Både den ambition - samt at mødet rummede alt fra dagtilbud til universiteter og både det formelle og uformelle uddannelsessystem - fik flere til at udnævne dagen som ’historisk’, fordi så mange aktører inden for uddannelse var samlet og trak i samme retning.

Tidligere på året havde børne- og undervisningsministeren modtaget den nye handleplan for bæredygtig uddannelse. Planen tager blandt andet udgangspunkt i, at Danmark i 2015 sammen med alle andre lande i verden skrev under på Verdensmålene. Et af målene er, at vi vil sikre, at alle børn skal opnå den viden og de evner, de behøver for at forstå og bakke op om bæredygtig udvikling.

Det gælder blandt andet uddannelse i bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, lighed mellem kønnene, promovering af en fredelig og ikke-voldelig kultur, og hensyn til naturen.

Meget af dette er allerede på skoleskemaet i de danske skoler, eller indgår i hvert fald i undervisningen på den ene eller den anden måde. Og mange skoler og gymnasier har valgt at tage Verdensmålene til sig og har gjort dem til omdrejningspunktet for en del af undervisningen. Alligevel kunne vi gøre meget mere for at inddrage bæredygtighed mere i undervisningen.

Unges opråb blev hørt

Alligevel er der brug for et større fokus på bæredygtighed i uddannelsessektoren.

Det mener en række elev- og studenterorganisationer, der i foråret 2021 gik sammen i et fælles opråb for et øget fokus på bæredygtighed i uddannelsessektoren. De unge råbte ikke alene: Året forinden havde Folketingets 2030-panel efterspurgt, at bæredygtig udvikling bliver en national prioritet, der integreres i undervisningen på alle niveauer, og at der arbejdes systematisk med området.

Opråbet blev hørt af Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der efterspurgte en plan for, hvordan det kan gøres i praksis.

Organisationerne skal nu indgå i otte partnerskaber, der skal undersøge og kortlægge barrierer og muligheder for bæredygtig undervisning på otte forskellige områder. Områderne er folkeoplysning, dagtilbud, grundskoler, erhvervsuddannelser og FGU, gymnasiale uddannelser, korte- og mellemlange videregående uddannelser, lange videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser.

Resultatet af arbejdet bliver en samlet afrapportering, der forventes at ligge klar i september 2022.