Far og mor har fundet arbejde: Færre danske børn lever i fattigdom

Antallet af danske børn i fattigdom er faldet med 4.500 på bare to år. En af årsagerne er, at færre børn har forældre på kontanthjælp.

“Rigtig mange af de børn, vi møder i vores aktiviteter i Red Barnet, beskriver at stå uden for fællesskabet.”

Sådan lyder det fra generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt Nielsen.

“Vi ved, at mange børn i fattigdom lider mange afsavn, at der ikke bliver købt receptpligtig medicin, at forældre ikke kan give deres børn tre måltider mad om dagen, og at der ikke er råd til fritidsaktiviteter som at gå til fodbold, spejder, håndbold og klaver,” siger hun. “Derfor er en barndom i fattigdom også præget af rigtig mange bekymringer og isolation.”

Der er 53.800 danske børn, som vokser op i relativ fattigdom. Det svarer til 4,7 procent af alle børn under 18 år i Danmark, og ifølge Red Barnet kan bare et enkelt år i fattigdom for et barn trække spor langt ind i voksenlivet.

Men antallet af børn i relativ fattigdom er faldet fire år i træk. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som er baseret på de seneste tal fra Danmarks Statistik.

Færre danske børn lever i fattigdom i Danmark – og der er samtidig færre danske børn, som lever i længerevarende fattigdom. I løbet af to år er antallet af børn, der har levet under fattigdomsgrænsen i mindst tre år, nemlig faldet med omkring 4.500.

De familier, der stadig kategoriseres som fattige, er samtidig rykket tættere på fattigdomsgrænsen. Men selvom der har været et fald i senere år i antallet af relativt fattige børn, så er fattigdommen stadig høj set i en historisk kontekst. Der er flere børn, som er fattige i en længere periode i dag, end der var for 20 år siden.

Færre børn har forældre på kontanthjælp

En del af den gruppe af børn, som lever i fattigdom, er børn med forældre på kontanthjælp.

Sune Caspersen er senioranalytiker ved Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og det er ham, der står bag analysen om dansk børnefattigdom. Han peger især på to årsager til, at flere familier er kommet ud af fattigdom: For det første blev der i 2020 indført et midlertidig børnetilskud, som kom forældre på kontanthjælp til gode, og for det andet er flere rykket fra at være på kontanthjælp til i stedet at være i arbejde.

Han fortæller, at der i december 2022 var 38.700 børn af kontanthjælpsmodtagere. For to år siden var tallet på 51.000.

“Det er et stort fald, og det er positivt, fordi det ofte er forbundet med en stor indkomstfremgang, når kontanthjælpsmodtagere kommer i job – selv hvis det er et lavlønsjob. Der er en klar gevinst, og det er på flere tusind om måneden. Det er noget, der er med til at løfte denne her gruppe ud af fattigdom,” siger Sune Caspersen.

Flere og flere børn med ikke-vestlig baggrund har forældre i arbejde Læs også
Udgivet

Flere og flere børn med ikke-vestlig baggrund har forældre i arbejde

Fortsat flere indvandrere og efterkommere kommer i arbejde. Det er ikke kun vigtigt for deres eget…

Til gengæld blev det børnetilskud, Sune Caspersen peger på som et tiltag, der har hjulpet familier ud af fattigdom, afskaffet i januar.

“Regeringen har valgt at fjerne det midlertidige børnetilskud, som har været en håndsrækning til de allerfattigste børn i Danmark. Så lige nu er situationen blevet værre, og det er ovenikøbet i en situation med inflation, hvor det er blevet dyrere at købe mad og at betale elregningen,” siger Johanne Schmidt Nielsen fra Red Barnet.

Høj inflation i 2022

Det er en god nyhed, at der er sket en fremgang i antallet af børnefamilier, som er rykket ud af fattigdom.

“Det er klart, hver gang et barn løftes ud af fattigdom, så er det jo en fantastisk nyhed. Og i perioder med meget lav arbejdsløshed løftes der børn ud af fattigdom,” siger Johanne Schmidt Nielsen. “Vi skal bare huske, at de her tal altid kommer lidt forsinkede, og at vi jo sidenhen har set en alvorlig inflation.“

De seneste tal er fra 2021, og det dækker altså ikke udviklingen det seneste år, som har været præget af stigende priser på blandt andet fødevarer og energipriser. Inflationen er steget og steget i 2022, og det er især gået ud over de familier, der i forvejen har de laveste indkomster.

Hvad det helt præcist har betydet for antallet af børn i fattigdom i Danmark, er der endnu ikke tal på, men ifølge Red Barnet ser det ikke godt ud.

BørneTelefonen skal være der for børnene 24/7 Læs også
Udgivet

BørneTelefonen skal være der for børnene 24/7

Når fortvivlede børn og unge ringede eller skrev til BørneTelefonen i lukketiden, var det uden…

“Vi har den seneste tid oplevet en desperation, som vi ikke har set de sidste mange år i Danmark, simpelthen fordi de har svært ved at få mad på bordet,” fortæller Johanne Schmidt Nielsen. “For nogen er det stort set umuligt at få budgettet til at hænge sammen, og inflationen får bægeret til at flyde over.”

Det stemmer overens med, at rekordmange familier søgte julehjælp i december, og genbrugsbutikkerne især over vinteren har fået markant flere kunder.

Et bedre udgangspunkt

Ifølge Sune Caspersen er det alt andet lige positivt, at flere rykkede ud af fattigdom, før priserne begyndte deres himmelflugt. Det tyder nemlig på, at flere af familierne med de laveste indkomster var bedre stillede frem til 2022, netop fordi fattigdommen er faldet i de fire forgangne år.

“Det er jo et bedre udgangspunkt, end hvis fattigdomsgruppen var på den størrelse, den var to år tidligere. Man kan ikke undgå, at så kraftigt et inflationspres går ud over familier med den laveste indkomst, men når vi så er i en situation, hvor der er færre relativt fattige, er det positivt,” siger Sune Caspersen.

Store forskelle i landet

På trods af fremgangen på landsplan, er udviklingen gået baglæns i 20 kommuner, hvor var der flere fattige børn i 2021 end året før. Kommunerne er spredt udover både Jylland, Fyn og Sjælland.

Desuden er der stor forskel på omfanget af børnefattigdom i Danmark. I de kommuner, hvor det står værst til, er hvert 11. barn under fattigdomsgrænsen, men i kommuner, hvor det går bedst, er det kun én ud af 50.

For at sørge for, danske børn ikke vokser op i fattigdom, mangler der ifølge Red Barnet politiske tiltag, blandt andet skal der tænkes sikkerhedsnet til børnene ind den kommende kontanthjælpsreform, som er på vej fra regeringens side.

“Vi er for rigt et land til at acceptere børnefattigdom. Derfor foreslår vi, der bliver lavet en national handleplan med fokus på, hvordan vi løfter børnene hele vejen rundt,” siger Johanne Schmidt Nielsen.

Unge fra udsatte boligområder uddanner sig i uset omfang Læs også
Udgivet

Unge fra udsatte boligområder uddanner sig i uset omfang

Stigningen er især markant for kvinder med anden etnisk baggrund. Hjælp til fritidsjob og lektier…