Der er næsten lige så mange kvinder som mænd i de største fondes bestyrelser

Altinget har undersøgt fordeling af mænd og kvinder i de 25 største erhvervsdrivende fonde i Danmark. Imens mænd stadig sidder på langt de fleste bestyrelsesposter i Danmark, er der tæt på en 40/60 fordeling af kønnene i de største fonde.

Der er stadig langt flere mænd, som sidder på magten, end kvinder – både når det kommer til dansk politik, direktører i virksomhed og bestyrelsesposter. Der har i flere år været færre danske, kvindelige topchefer end topchefer med navnet Peter eller Lars, og ifølge analysebureaet Analyse & Tal er færre end hver femte bestyrelsesmedlem i danske virksomheder en kvinde.

Men i de største fondes bestyrelser ser det efterhånden anderledes ud. Der er nemlig kommet en mere lige fordeling af mænd og kvinder i bestyrelserne hos de største danske fonde. Det skriver Altinget, som har undersøgt kønssammensætningen i de 25 største erhvervsdrivende fonde i Danmark – altså fonde, som driver virksomheder eller tjener et erhvervsmæssigt formål.

Ligestilling: "Vi er ikke i nærheden af at være færdige" Læs også
Udgivet

Ligestilling: "Vi er ikke i nærheden af at være færdige"

I nærmest alle dele af vores samfund er kønsbalancen skæv. Juridisk er vægten nok i balance, men…

De 25 fonde på listen uddeler hvert år sammenlagt milliarder af kroner.

Altinget har undersøgelsen set på, hvor mange kvinder og mænd, der sidder i de 25 forskellige bestyrelser, og den viser, at 56 ud af de i alt 148 bestyrelsesmedlemmer er kvinder – så i alt sidder kvinderne på 37,8 procent af bestyrelsesposterne.

Det er altså tæt på en fordeling af kønnene på 40/60 procent, som man i denne her sammenhæng ofte beskriver som en lige fordeling.

To har flere kvinder end mænd

De fonde, der har flest kvinder i bestyrelsen, er ifølge Altingets opgørelse BRFfonden – her sidder der fire kvinder og to mænd i bestyrelsen – og A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond – her sidder der tre kvinder og to mænd i bestyrelsen.

Aarhus Universitets Forskningsfond, LIFE Foundation, Bikubefonden og Poul Due Jensens har alle en 50/50 fordeling af mænd og kvinder. Til gengæld er der flest bestyrelser, hvor kvinderne udgør mindre end 40 procent. Det drejer sig om 14 fonde.

Historisk mange kvinder stiller op til folketingsvalget Læs også
Udgivet

Historisk mange kvinder stiller op til folketingsvalget

Næsten 40 pct. af de opstillede kandidater til folketingsvalget er kvinder, viser ny optælling.

Ifølge en artikel fra Altinget om deres egen undersøgelse, har især Aarhus Universitets Forskningsfond rykket sig meget, de er gået fra én til fem kvinder i bestyrelsen på 10 år.

I november vedtog Europa-Parlamentet et direktiv om, at mindst 40 procent af bestyrelsesposterne i større danske og europæiske virksomheder skal være besat af det underrepræsenterede køn inden slutningen af juni 2026.