Danske virksomheder tager Verdensmålene til sig

På et enkelt år er andelen af danske virksomheder, som kender Verdensmålene fordoblet, og flere arbejder nu med dem strategisk. Det skyldes blandt andet, at Verdensmålenes kategorier gør arbejdet med samfundsansvar mere konkret for virksomhederne.  

Erhvervslivet er en vigtig medspiller, hvis vi skal nå Verdensmålene. Og meget tyder på, at danske virksomheder i stigende grad interesserer sig for målene.

En ny undersøgelse lavet af Dansk Industri, hvor 489 danske virksomheder deltog, viser at 63 % af virksomhederne kendte Verdensmålene i 2018. I en lignende undersøgelse fra 2017 var det kun 32 %, som kendte målene. Samme tendens gør sig gældende for andelen af virksomheder, der melder, at de arbejder strategisk med målene. Her er tallet steget fra 12 % til 22 %. Det gælder særligt større virksomheder.

”Det er tydeligt, at der fra politisk side er meget fokus på Verdensmålene, og det mærker de også ude i erhvervslivet, når de følger den politiske debat, og når de taler med politikerne,” siger Anne Ellerup Nielsen, som er professor på Aarhus Universitet ved Institut for Virksomhedsledelse.

”Virksomhederne bliver også inspireret af hinanden. De kan se, at Verdensmålene figurerer på andre virksomheders CSR-rapporter. Virksomhederne bruger jo målene i deres rapporter. Så virksomhederne bliver konfronteret mere med målene, end de gjorde tidligere,” siger hun.

Ifølge Anne Ellerup Nielsen har Verdensmålene også gjort det nemmere for virksomhederne at arbejde med deres samfundsansvar.

”Det er nemt for virksomhederne at forholde sig til de konkrete mål, nu hvor de er delt op i overskuelige kategorier. Før var det mere mudret, og hver virksomhed havde deres egen måde at arbejde med CSR. Nu er der kommet en fælles ramme,” siger hun.

”Det, at målene er så konkrete, gør det også nemmere at få virksomhederne med på vognen,” siger Anne Ellerup Nielsen.