Danske opfindere står i kø for at udvikle grøn teknologi

100 projekter søger støtte til at udvikle energiteknologier, der skal skubbe på Danmarks bæredygtige omstilling.

Når vi skal gøre Danmark grønnere, har vi brug for teknologi, der skal være med til at skubbe drivhusgasserne ud af vores samfund. Vi skal elektrificere industri, transport og varme, så vi kan bruge grøn strøm i stedet for olie, gas og kul. Vi skal energioptimere, så vi ikke har behov for lige så meget energi. Vi skal kunne gemme vedvarende energi fra fluktuerende kilder som vindmøller og solceller, så vi også har grøn strøm, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. Og alt muligt andet.

Men teknologierne skal selvfølgelig udvikles. De skal opfindes, demonstreres, afprøves, fintunes, forbedres, gøres mere effektive, mere driftssikre og, meget vigtigt, billigere.

Læs også: Grønne energiteknologier hitter i udlandet

Det er netop sådan noget, som det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) arbejder med. EUDP er et program under Energistyrelsen, der giver offentlig støtte til universiteter og virksomheder, der arbejder med at udvikle de teknologier, vi skal bruge i den grønne omstilling – cirka en halv milliard kroner om året.

Og interessen for at udvikle nye teknologier er stor.

Mange ansøgninger

EUDP modtager ansøgninger til udviklingsstøtte to gange årligt. Årets første ansøgningsrunde er netop overstået, og 100 projekter har ansøgt om støtte.

”Det er positivt at se, at interessen for energiteknologiske projekter fortsat stiger. 2020 var et historisk højt år for EUDP, når det gælder det samlede ansøgte beløb – og den første runde i 2021 indikerer, at interessen fortsat stiger, og at vi får endnu flere gode kræfter med i den fælles indsats for klimaet og beskæftigelsen frem mod 2030 og 2050,” siger Anne Grete Holmsgaard, der er formand for bestyrelsen.

I 2020 blev der samlet ansøgt om 1,8 milliarder kroner til 230 projekter. I år er der indtil videre blevet ansøgt om 971 millioner kroner til de 100 grønne teknologiprojekter.

Læs også: Offentlig støtte til grøn teknologi virker

Tidligere har EUDP blandt andet støttet udviklingen af mere energieffektive gartnerier, et termisk batteri, som kort sagt er en måde, hvor man kan gemme overskydende strøm fra fx vindmøller som varme i store lagre af sten, samt et projekt med at opfange og lagre CO2 fra landbrug, industri og forbrændingsanlæg.

I alt har EUDP siden 2007 støttet flere end 1000 teknologiprojekter med knap fem milliarder kroner.

I den kommende tid skal projekterne vurderes af bestyrelsen i EUDP, der til juni skal vælge hvilke af dem, der skal have støtte.

I bestyrelsen ser vi nu frem til at bedømme de energiteknologiske projekter og deres mulighed for at øge vækst og beskæftigelse i Danmark. EUDP-projekter, der modtager tilsagn, skal blandt andet være ambitiøse i deres teknologiske fokus og have en rimelig chance for at klare sig på danske og internationale markeder,” siger Anne Grete Holmsgaard.

Læs også: Fremtidens ingeniører har bæredygtighed under huden