Danmarks Naturfredningsforening samler ind til en million træer

Landets første landsindsamling for naturen og klimaet vil samle penge ind til nye skovarealer i hele landet. ”Vi vil udbrede klimadebatten, så den kommer langt ind i folks stuer”, siger Danmarks Naturfredningsforening.

I morgen lørdag afholder TV2 i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening en stor landsindsamling, Danmark planter træer, hvor målet er at plante en million træer i hele landet. Det er den første landsindsamling herhjemme, der ikke handler om at bekæmpe sygdom eller fattigdom, men om natur og klima.

For hver 20 kroner, der bliver indsamlet, bliver der plantet et træ. Derfor skal der helst indsamles minimum 20 millioner kroner. Træerne skal plantes i nye såkaldte folkeskove, offentlige skove fordelt i hele landet. På det, der nu er pløjemarker, skal der anrettes lysninger, vådområder og skovbryn og selvfølgelig bevoksninger, hvor der skal gro et væld af træsorter, der skal hive kulstof ud af luften, efterhånden som de vokser sig store.

Skove er fantastiske

”Træer og skove er fantastiske”, siger Nora Skjernaa Hansen, der er skovpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening. ”Skove er den eneste form for arealanvendelse, der kan en masse ting samtidig. Normalt har vi enten byer eller hvedemarker, men skove er rekreative områder, der kan øge biodiversiteten, sikre vores grundvand og hjælpe klimaet,” siger hun.

Læs også: Klimaet er højest på vælgernes dagsorden

Ifølge Danmarks Naturfredningsforenings udregning vil en million træer blive til 250 hektar skov – og hver hektar skov vil have en gavnlig klimaeffekt på 1410 tons CO2 over 100 år.

Nora Skjernaa Hansen forklarer, at skovplantning er den eneste fungerende metode til at hive CO2 ud af atmosfæren, som vi har i dag.

”Der er ingen tvivl om, at skov er et nødvendigt værktøj i kampen mod klimaforandringerne, og at de skal plantes så hurtigt som muligt, fordi det tager nogle årtier, før deres CO2-optag topper,” siger hun.

Klimahandlinger som ringe i vandet

Både Danmarks Naturfredningsforening og Nora Skjernaa Hansen understreger, at træplantning ikke kan stå alene som en løsning på klimakrisen.

”Ingen er home safe i forhold til klimaet, fordi man planter træer,” siger Nora Skjernaa Hansen. ”Hverken private borgere, nationer eller de virksomheder, der donerer penge til landsindsamlingen. Vi skal alle nedsætte vores forbrug markant, og vi skal begrænse drivhusgasudledningerne overalt”.

Læs også: Der er hjælp at hente for politikere, der har det svært med bæredygtighed

Derfor er meningen med Danmark planter træer-landsindsamlingen heller ikke, at danskerne for 20 kroner skal kunne købe sig et træ som klimaaflad. Det handler mere om at udbrede en aktiv og konkret klimahandling på en forhåbentlig bred og inkluderende måde, forklarer Nora Skjernaa Hansen.

”Vores håb er, at en klimahandling som en træplantning kan sprede sig som ringe i vandet og være med til at sætte skub på resten af de mange løsninger, vi skal have i brug. Vi laver sammen med TV2 en stor, folkelig klimakampagne, der kommer langt ud i stuerne i forhold til, hvor klimadebatten ellers plejer at køre”, siger hun.