Danmark blandt EU’s tre solkonger

Sidste år gik EU amok i opsætningen af solceller, og selv kolde og regnfulde Danmark er med i front.

I 2022 fortsatte opsætningen af solceller med at stige kraftigt. I alt blev der installeret hele 41,4 GW solcellekapacitet i EU’s medlemslande. Det viser tal fra en ny rapport fra Solar Power Europe, der er solcelleindustriens europæiske brancheorganisation.

De fleste af solcellerne blev sat op i store lande som Tyskland, Spanien og Polen. Men Danmark er også godt med. Hvis man ser på, hvor mange solceller, der blev sat op i forhold til befolkningens størrelse, så lå Danmark faktisk på en tredjeplads sidste år, kun overgået af Tyskland og Holland.

Kan erstatte kæmpe flåde af gasskibe

De 41,4 GW er et tal, der viser hvor meget energi, solcellerne kan producere under standardiserede forhold. Men den reelle energiproduktion svinger selvfølgelig i løbet af døgnet og afhænger også af vejret, og om solcellerne bliver sat op i nordlige eller sydlige lande.

En anden måde at se det på er at sammenligne med den mængde gas, solcellerne kan erstatte i løbet af et helt år. Ifølge Solar Power Europe kan de mange nye solceller, der blev sat op sidste år, levere energi nok til at erstatte 102 tankskibe med flydende naturgas hvert år, hvilket svarer til energiforbruget hos 12,4 millioner europæiske husholdninger.

Solcelleinvesteringerne ser ud til at fortsætte, og antallet af solceller i EU forventes at blive fordoblet i løbet af de næste fire år. Det gør solen til en energikilde, der efterhånden reelt begynder at give en reel effekt på det europæiske energiforbrug.

Ifølge seneste tilgængelige tal fra EU’s statistikkontor, Eurostat, udgjorde solenergi kun lidt over fem procent af det samlede elektricitetsforbrug i EU i 2020. Siden er tallet vokset betydeligt, og solenergi er nu den hurtigst voksende vedvarende energikilde.

Solenergi giver også mening i Danmark

Det forkølede danske klima er ikke optimalt for solenergi, fordi vi ligger nordligt. Solen står generelt lavere på himlen og derfor er der ikke så meget energi i lyset her som i lande længere mod syd. Samtidig er der stor forskel på mængden af dagslys sommer og vinter, og det melankolske nordiske vejr er ofte overskyet.

Da sommersolen skinnede i juli 2022, udgjorde solenergi over 11 procent af Danmarks elproduktion, men i decembermørket gav solen kun 0,6 procent af vores elektricitet, viser tal fra Energinet. Samlet hen over året leverede solenergi seks procent af landets elektricitet, viser tal fra erhvervsorganisationen Green Power Denmark.

Alligevel giver solenergi i Danmark mening, fordi de efterhånden er blevet så billige at sætte op, at de ifølge DTU ikke koster så meget mere end andre almindelige byggematerialer, når man lægger tag på et nyt hus, og man dermed har adgang til en masse nem energi i sommerhalvåret.

I vinterhalvåret skal de så suppleres af andre vedvarende energikilder. Hvis man udnyttede private tage og industriens tagareal plus en vis mængde solceller på marker, ville man kunne dække 70 procent af Danmarks årlige elforbrug på den måde, viser DTU’s beregninger.