Blog: Nej Alex Vanopslagh. Verdensmålene er ikke spild af penge

Alex Vanopslagh mener, at vi ikke længere bør bruge skattekroner på verdensmålskonsulenter, fordi vi i Danmark allerede opfylder de 17 mål. Men gør vi nu det? Og hvad kan vi egentlig bruge Verdensmålene til i et udviklet samfund som vores? Jeg mener, at arbejdet med Verdensmålene hjælper os med at være dét foregangsland, alle politikere ønsker, vi skal være.

Som hos så mange andre danskere har valgkamp og dansk politik fyldt meget i min bevidsthed den sidste tid. Jeg har nydt fokusset og interessen for det danske demokrati og fulgt flittigt med, når der blev sendt partilederdebatter, lavet boomer-agtige TikToks og afholdt paneldebatter rundt i byen.

Derfor så jeg også den lange åbningsdebat fra Folketinget d. 5.oktober, og her stødte jeg på et citat fra Alex Vanopslaugh fra Liberal Alliance, der fik mig til at spidse ører:

“Helt seriøst, vi skal da ikke til at bruge skattekroner på at ansætte verdensmålskonsulenter (...) [Verdensmålene] handler om, at man skal være som Danmark! At alle lande skal være som Danmark, men Danmark er jo Danmark, så vi behøver ikke alle mulige verdensmålskonsulenter. Jeg synes det er frås med borgernes penge.”

Senere blev klippet delt på Vanopslaghs populære TikTok-kanal og modtaget med kommentarer som "Enig" og "Hørt".

Men har Vanopslagh ret? Bør Danmark virkelig ikke prioritere Verdensmålene, fordi Danmark klarer sig godt i forhold til mange andre lande? Som Verdensmålsambassadør har jeg undret mig, og her kommer mit bud.

Rosa Pedersen blev verdensmålsambassadør i 2022 og er til daglig uddannet i bæredygtigt design. Foto: Verdensmålsambassadørerne.
Rosa Pedersen blev verdensmålsambassadør i 2022 og er til daglig uddannet i bæredygtigt design. Foto: Verdensmålsambassadørerne.

Vi er ikke i mål

For det første må man jo i hvert fald sige, at Danmark ikke lever op til alle 17 Verdensmål. Vi er uden tvivl godt i gang, og Danmark er faktisk nummer to på verdensplan, men vi kæmper stadig især med Verdensmål 12, 13 og 14 om hhv. Ansvarlig forbrug og produktion, Klimaindsats og Livet i Havet, som vi er langt fra i mål med.

Derudover hører alle de største temaer i årets valgkamp jo også under Verdensmålene, f.eks. omkring problemerne med den mentale trivsel blandt unge, der blev tydelig, efter dansk forskning viste, at 44 procent af unge mellem 16-25 år mistrives (Verdensmål 3 om Sundhed og Trivsel). Klimaet, hvor det jo ikke går den rigtige vej herhjemme, fyldte også vi valgkampen (Verdensmål 13 – Klimaindsats). Energikrisen (Verdensmål 7 om Bæredygtig energi).

Så emnerne i planen om en bæredygtig verden er i hvert fald stadig relevante for danskerne.

Men er der et argument i, at vi ikke bør arbejde videre med Verdensmålene så direkte, når nu vi, trods alt, er kommet relativt langt her i Danmark? Det mener jeg ikke. Jeg mener, vi bør arbejde mod det, der var planen fra starten og ikke slutte, når vi er godt i gang. Ja, vi ligger blandt de bedste i verden, men man skal ikke se Verdensmålene som en konkurrence. Det, der betyder noget, er, om lever op til målene eller ej - ikke hvilke lande, der ligger over eller under os.

Samtidig mener jeg, at vores arbejde med Verdensmålene på nogle områder stempler os som et foregangsland for mange andre lande, der også arbejder med målene. I valgkampen fyldte det meget, at Danmark er, eller i hvert fald bør være, et foregangsland for andre. Vi må ikke glemme, at 193 lande har skrevet under på målene, og hvis vi fortsætter arbejdet, kan vi være med til at vise dem, hvordan man kan udvikle og omstille sig mere bæredygtigt.

Målene er et internationalt ansvar 

Som jeg ser det, kan Verdensmålene desuden hjælpe os med at føre politik, der ser længere ud over vores egen navle, og klargøre vores rolle i international sammenhæng. Og ved at arbejde med alle målene bliver det endda på en helhedsorienteret måde - det er der i den grad brug for i den tid, vi lever i nu, fordi verdens kriser jo er forbundne. Energikrisen hænger sammen med klimakrisen, der hænger sammen med ulighedskrisen og så videre.

Klimakrisen rammer allerede de lande, der er mindst skyld i den, hårdest. Eksempelvis vil oversvømmelser i Kenya ramme meget hårdt, selvom landet udleder utrolig få drivhusgasser. PÅ den anden side svarer Danmarks forbrug til at bruge 4,1 klode årligt, hvis alle levede som os! Det viser jo meget simpelt, at det er helt forkert at sige, at Danmark er i mål, og at der er noget, der rammer helt skævt, når det kommer til det internationale ansvar for klima- og biodiversitetskrisen. Jeg mener ganske enkelt, at vi bør tage ansvaret på os og bruge vores rigdom til at hjælpe de fattigste lande med klimatilpasning – samtidig med at vi selvfølgelig omlægger vores eget samfund herhjemme, for det er åbenlyst ikke bæredygtigt endnu. Og Verdensmålene jo opskriften på, hvordan vi ændrer os.

Så nej, Alex Vanopslagh. Jeg synes ikke, Verdensmålene er irrelevante her i Danmark. For det første fordi vi ikke er i mål. Og for det andet fordi emner, der er vigtige i den brede befolkning – og som Liberal Alliance også selv synes, vi skal arbejde med, som klima og mental trivsel – jo er en naturlig del af Verdensmålene. Og selvfølgelig skal vi fortsætte i rejsen mod at blive en bæredygtig nation og ikke stoppe op. For vi er ikke i mål. Jeg skal ikke kunne sige, om de verdensmålskonsulenter, Alex Vanopslagh har så meget imod, specifikt er nødvendige for alle de myndigheder, virksomheder og organisationer, som skal omstille sig, men tesen om, at Verdensmålene er irrelevante herhjemme, er i hvert fald misvisende og fejlagtig. Alle skal på en eller anden måde i gang med arbejdet, for bæredygtige - det er vi ikke endnu.

Derfor håber jeg, den kommende regering vil arbejde rigtig meget med målene. For fremtidens skyld.

Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning.

Liberal Alliance har ikke ønsket at svare på indlægget.