Ambitiøs fredningsplan for stort istidslandskab

Ud mod Sejerø Bugt ligger et gammelt landskab fyldt med sjældne arter. Nu skal det gerne beskyttes permanent.

Et stort område med kæmpe artsrigdom og høj naturværdi i Nordvestsjælland skal fredes for at sikre naturen - hvis det altså står til Odsherred Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. De to har i partnerskab foreslået om at frede et næsten 500 hektar stort naturområde, Skamlebæksletten, for at bevare og forbedre naturværdien og biodiversiteten i området.

Det er en fredningsplan, som længe har været på ønskelisten hos Birgitte Bang Ingrisch, der er fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening.

”Det er et område med en ekstrem høj naturværdi,” siger hun. ”Der er høj biodiversitet, og der lever flere sjældne og truede arter”.

Læs også: Mange danskere ønsker mere vild natur

Skamlebæksletten og de nærliggende overdrev er levested for minimum fire rødlistede arter af dagsommerfugle samt adskillige andre regionalt sjældne arter.

Det kan tage op mod fem-seks år, før en fredningssag er afgjort, men Birgitte Bang Ingrisch er forhåbningsfuld. ”Jeg vurderer, at vi har en god sag, når det er de lokale myndigheder og os som interesseorganisation, der søger om fredning. Og så er det ellers bare en oplagt sag, fordi området er så vigtigt for biodiversiteten”.

Indtil videre har Odsherred Kommune udstedt et såkaldt paragraf 34-forbud, der fungerer som en slags omgående, men midlertidig, fredning.

Læs også: Naturen må man gerne være i nærkontakt med

Permanent beskyttelse

Landskabet ved Skamlebæksletten blev dannet af de mægtige kræfter i den seneste istid, og området er derfor også udlagt som geopark.

”Skamlebæksletten er et enestående eksempel på landskabsdannelse under den seneste istid, og rummer enorme geologiske værdier og stor biodiversitet. Vi ser i øjeblikket en bevægelse med statslige planer om flere naturparker og et ønske om mere vild natur, og fredningen passer perfekt ind i det,” siger borgmester i Odsherred Kommune Thomas Adelskov (S).

Læs også: Danske skove skal hurtigere tilbage til naturen

Og det er der brug for, påpeger Birgitte Bang Ingrisch.

”I Danmark forsvinder arterne stadigvæk, og naturen er presset. Eksempelvis har de fleste herhjemme nok lagt mærke til, at man ser færre sommerfugle og insekter. Der er få steder i landet, hvor sjældne arter kan få et rigtigt refugie,” siger hun.

”Det er derfor, at fredning er sådan et unikt værktøj. Det gør, at vi en gang for alle – og ikke blot midlertidigt eller frivilligt – kan beskytte naturen permanent”.

Læs også: Eksempler fra hele verden viser, at naturen kan genoprettes