Socialt arbejde reducerer CO2 gennem affaldsindsamling

FleXskrald, Aalborg

FleXskrald er et projekt, som har fokus på at reducere CO2 i Aalborg midtby igennem affaldsindsamling hos byens mindre virksomheder. FleXskrald tilbyder afhentning af pap og plastik, som virksomhederne tidligere selv har kørt på genbrugspladsen. Selve afhentningen håndteres af fleksjobbere, som afhenter pap og plastik i mindre el-drevne køretøjer og samler det hos Salling og Føtex centralt i Aalborg.

Fleksjobberne er blevet ansat i den social økonomiske virksomhed og nyder at have et arbejde, hvor de har godt socialt og samtidig yder en indsats, som har en positiv påvirkning på Verdensmålene.

Spille FleXskrald inkluderingsprisen FleXskrald   inkluderingsprisen
FleXskrald inkluderingsprisen