Verdensmål online - Modul 3: forbrug og biodiversitet

Få inspiration og værktøjer til, hvordan du som biblioteksansat kan arbejde med verdensmål 12: ansvarligt forbrug og produktion samt verdensmål 15: livet på land, herunder standsning af tab af biodiversitet.

Verdensmål online er en række kompetencegivende oplæg og workshops rettet mod biblioteksansatte, der allerede arbejder eller vil arbejde med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, samt skabe folkelig forankring af disse gennem biblioteket.

Modulet består af en række korte oplæg, hvor du som deltager lytter, hvorefter der afsluttes med frivillig netværk, sparring og videndeling i breakout-rooms.

Du får på modul 3 bl.a. viden om:

  • lokale fællesskaber omkring stop af mad- og ressourcespild
  • cirkulær økonomi og praktisk viden om affaldssortering
  • GroSelv, et ungeprojekt der eksperimenterer med at gøre bæredygtighed praktisk
  • citizen science-projektet biodiversitet.nu og naturkapitalindekset.

Læs mere og tilmeld dig her