VERDENSMÅL 4: Kvalitetsuddannelse

SF Region Hovedstaden arrangerer 17 åbne medlemsmøder om de 17 verdensmål, 1 hver måned fra januar 2019 til juni 2020. Verdensmålet om kvalitetsuddannelse har til formål at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og at fremme alles muligheder for livslang læring. Dette er et område med enorm fremgang siden 2000, men møder fortsat enorme udfordringer med fattigdom, krig og andre nødsituationer.

Hvordan kan vi i Danmark hjælpe udviklingen på vej i udviklingslandene? Dette spørgsmål vil Vagn Berthelsen, fhv. generalsekretær OXFAM-Ibis, fokusere på i en diskussion af Verdensmålet.

Alle er velkomne og tag gerne en ven med.