United Change

Kick-off event til iscenesættelsen af Verdensmålene på Svalegangen Teater.

ET GLOBALT FÆLLESAREAL

Takket være ambitiøse fonde og partnere præsenteres i maj 2019 et gratis kick off event. Området foran Teatret Svalegangen omdannes til et klimamarked med grønne debatter på tværs af kultur, forskning og erhverv. Oplev ny dramatik af Line Knutzon om lykkeligt overforbrug, spiddende spejdersange om kampen for nature af duoen Mig Og Kis og meget mere.

Verdensmålene er afgørende for en bæredygtig omstilling. For en renere, bedre og mere retfærdig verden for alle. Men hvad gør vi egentlig selv? Ambitionen med UNITED CHANGE er at skabe et globalt fællesareal, et kæmpe event, der udforsker hvordan udvalgte verdensmål kan blive til engagerende scenekunst. Det handler om at se nye muligheder i kunsten. At kunst rent faktisk indeholder en kapital af viden, erfaring, innovativ kraft, visioner og fantasi, som kan føre til handling i kampen for vores fælles klode.

MOD NYE HORISONTER

Visionen med UNITED CHANGE er at skabe en kalejdoskopisk vandreforestilling over en fireårig periode sammen med nogle af Danmarks bedste kunstnere og en række støttegivere, videnspartnere og erhvervssamarbejder. Rejsen begynder i år, men det hele kulminerer i et kæmpe interaktivt event i 2023, der vil tale til dine sanser og din lyst til at være med. Vejen til forandring er lang, men mange ønsker en forskel. Vi handler nu. Og vi handler sammen. Det er UNITED CHANGE!