SOSU EVENT 2021

Sundhed, trivsel og kvalitetsuddannelse: Hvordan kan SOSU-skolerne og andre organisationer på SOSU-området i fællesskab bidrage til at nå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling? Vær med 20. maj online, når Welfare Tech for fjerde gang afholder SOSU EVENT.

Welfare Tech og Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst er værter for SOSU EVENT 2021, hvor FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er det overordnede tema.

Vær med og få inspiration (til handling) fra SOSU-skoler, leverandører af velfærdsteknologi og arbejdspladser i det offentlige – hvordan disse i fællesskab bidrager til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

- Der er behov for, at alle bidrager til bæredygtighed, og alle kan gøre noget – også den enkelte SOSU-medhjælper, studerende, virksomheder og det offentlige, fortæller Maj Britt Weidinger, der er er projektleder for Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst.

Verdensmålene er inddelt i 17 områder, men på SOSU EVENT 2021 vil mål nummer 3: ’Sundhed og trivsel’ og mål nummer 4: ’kvalitetsuddannelse’ være omdrejningspunkterne.

Hør og se de spændende oplæg og bliv inspireret af virksomheder på den digitale udstilling.

- Vi ser i Welfare Tech en stærk tendens til at både det offentlige, det private og vidensinstitutioner ønsker at tage ansvar og bidrage til FN’s verdensmål. Derfor er det oplagt at inspirere til at arbejde med dette i praksis, når vi igen i år samler aktører fra alle sektorer på social- og sundhedsområdet til SOSU-event, fortæller Krista Ebsen Blaabjerg, chef for medlemsservice og kommunikation i Welfare Tech.

I 2021 afholder vi for første gang SOSU EVENT i et digitalt format. Deltag hjemmefra eller på kontoret og mød oplægsholdere og øvrige deltagere i trygge rammer.
Læs mere tilmeld dig her