SOSU EVENT 2021

Sundhed, trivsel og kvalitetsuddannelse: Hvordan kan SOSU-skolerne og andre organisationer på SOSU-området i fællesskab bidrage til at nå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling?

Welfare Tech og Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst er værter for SOSU EVENT 2021, hvor FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling er tema. De inviterer til debat og inspiration til handlinger, hvor SOSU-skoler, leverandører af velfærdsteknologi såvel som arbejdspladser i det offentlige i fællesskab bidrager til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

- Der er behov for, at alle bidrager til bæredygtighed, og alle kan gøre noget – også den enkelte SOSU-medhjælper, studerende, virksomheder og det offentlige, fortæller Maj Britt Weidinger, der er er projektleder for Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst.

Verdensmålene er inddelt i 17 områder, men på dagen vil især mål nummer 3: ’Sundhed og trivsel’ og mål nummer 4: ’kvalitetsuddannelse’ være omdrejningspunkterne. Du vil aktivt igennem spændende oplæg, workshops og udstilling af teknologier blive inspireret og kunne bidrage til ideer.

- Vi ser i Welfare Tech en stærk tendens til at både det offentlige, det private og vidensinstitutioner ønsker at tage ansvar og bidrage til FN’s verdensmål. Derfor er det oplagt at inspirere til at arbejde med dette i praksis, når vi igen i år samler aktører fra alle sektorer på social- og sundhedsområdet til SOSU-event, fortæller Krista Ebsen Blaabjerg, chef for medlemsservice og kommunikation i Welfare Tech.

I løbet af dagen vil du opleve

  • Faglige oplæg
  • Workshops
  • Demonstration og afprøvning af innovativ velfærdsteknologi
  • Videndeling om det gode samarbejde imellem SOSU-skoler, kommuner, regioner og virksomheder

Målgruppe

Mere information om programmet og udstillere vil komme løbende, men tilmeld dig allerede nu, så du er sikker på en plads til SOSU EVENT 2021.