Bæredygtighedskaravanen besøger Gladsaxe Kommune

Besøg Gladsaxe, Danmarks måske førende verdensmålskommune, med IDAs bæredygtighedskaravane. Ikke blot er verdensmålene fuldt integreret i Gladsaxestrategien, men kommunen er allerede i fuld gang med at bruge målene som katalysator i samarbejde med bl.a. virksomheder.

“Vi vedtog Gladsaxestrategien med en ambition om at gå forrest som kommune i forhold til FN’s Verdensmål. Med Verdensmålshuset på Fremtidsvej forvandler vi ordene til handling. Som borgmester glæder jeg mig over, at vi får et miljø, hvor borgere, medarbejdere og iværksættere kan mødes og samarbejde om at finde løsninger, der kan understøtte et eller flere af verdensmålene,” Det var nogle af borgmester Trine Græses ord i forbindelse med indvielsen af verdensmålshuset i januar 2019.

På karavanemødet vil du høre om, hvordan Gladsaxe Kommune, som en af de første kommuner i Danmark har taget hul på at indarbejde FN’s verdensmål i hele kommunens måde at arbejde på. Gladsaxe Kommune ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.

På tværs af kommunens forvaltninger og afdelinger er der iværksat flere indsatser, som er koblet op på FNs verdensmål. Kom og hør om indsatserne, der er rettet mod borgerne, som inddrages og motiveres til at have en bæredygtig og grøn hverdag. Hør også om virksomhederne, der bliver inspireret og motiveret til at bruge verdensmålene som løftestang i deres strategiske arbejde og lave grønne forretningsmodeller.

Tankegangen bag de 17 verdensmål spiller naturligt sammen med kommunens overordnede vision om at skabe bæredygtig vækst og velfærd. Verdensmålene er indarbejdet i Gladsaxestrategien.

Mødet vil blive afholdt i Danmarks første Verdensmålshus, der er indrettet i den gamle politistation på Fremtidsvej i Søborg.