14 maj 2 dage – 22.00
Vejle

Arrangeres af KL - Kommunernes Landsforening.
Musikteatret
Vedelsgade 25
7100, Vejle

KL´s Kultur og Fritidskonference 2019

Sæt kryds i kalenderen d. 15.-16. maj 2019 hvor KL's kultur- og fritidskonference sætter fokus på FN's verdensmål. På konferencen zoomer vi ind på udvalgte verdensmål og ser på udfordringerne i et kultur- og fritidsperspektiv. Kom og bliv klogere på hvordan kommunerne arbejder med at omsætte dem til kommunal kernepolitik.

FN's verdensmål er i stigende grad genstand for opmærksom såvel globalt som nationalt. Den danske regering har således forpligtet Danmark på de 17 bæredygtighedsmål i FN og KL har forpligtet sig over for regeringen til at bidrage. Flere kommuner er allerede i gang med at omsætte verdensmålene til en kommunal praksis, og generelt er der interesse i at debattere verdensmålene.

FN's verdensmål sigter mod et mere bæredygtigt verdenssamfund såvel økonomisk, som socialt og miljømæssigt. En forudsætning for at skabe en mere balanceret udvikling er, at alle bidrager og aktivt arbejder for at leve op til de 17 verdensmål.

I KL er der fokus på at sætte verdensmålene på dagsordenen på tværs af politikområder. Med verdensmålene som tema for KL's kultur- og fritidskonference i 2019 vil vi debattere nogle af de underliggende tematikker og undersøge hvordan kultur-  og fritidssektoren kan understøtte dem og omsætte dem i en kommunal praksis.

Er jeres kommune eksempelvis optaget af:

  • Hvordan kultur og idræt kan understøtte mental og fysisk sundhed i det nære sundhedsvæsen?
  • Hvilken understøttende rolle kulturinstitutionerne og foreningerne kan spille for at sikre veluddannede borgere?
  • Hvad for potentialer kultur- og idrætsevents kunne have for at fremme bæredygtig turisme og vækst?
  • Hvordan kultur- og fritidsfaciliteter kan bruges strategisk til at udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund?

Så vil der være inspiration at hente på KL's to-dages konference, som udover 400 deltagere og oplægsholdere byder på masser af spændende oplæg, gruppe- og plenumdrøftelser og mulighed for networking.

Programmet for konferencen er stadig under udarbejdelse og vil løbende blive offentliggjort. Vi glæder os til at byde dig velkommen i Vejle i 2019 til to spændende konferencedage.

Om konferencen

Kultur- og Fritidskonferencen er KL's todages-konference på kultur- og fritidsområdet, som har til formål at markere og skabe opmærksomhed omkring KL’s centrale politiske budskaber på kultur- og fritidsområdet, samt at samle og inspirere de kommunale politikere og embedsmænd, som til daglig arbejder med at løse opgaver og udvikle kultur- og fritidsområdet i kommunerne.

Tid og sted

Kultur- og fritidskonferencen finder sted i Musikteatret i Vejle d. 15.-16. maj 2019. Vejle har siden 2013 været medlem af bynetværket 100 Resilient Cities, der sætter fokus på såvel klimaresiliens, samskabelse, social resiliens og begrebet smart city.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til kommunalpolitikere, forvaltninger, kulturinstitutioner og organisationer på kultur- og fritidsområdet.

Tilmelding

Tilmeldingen for konferencen åbner den 22. oktober 2018 via KL.dk.