En verden uden bier

Som en del af debatarrangementsserien Jorden Kalder, som har til mål at diskutere forskellige aspekter af skabelsen af en bæredygtig fremtid, diskuteres spørgsmålet: Vil vi leve i en verden uden bier?

Jorden kalder: Debataften på Statens Naturhistoriske Museum

Bier er en vigtig del af økosystemet, hvor de sørger for bestøvningen af en lang række afgrøder. De vilde bier er imidlertid i kraftig tilbagegang, og verden er i fare for at havne i store bestøvningsproblemer. Hvis alle bierne pludselig forsvandt, ville mange af de fødevarer, vi i dag nyder godt af, forsvinde, f.eks. frugt, kaffe og chokolade. Samtidigt ville det have gennemgribende indflydelse på den globale biodiversitet!

Spørgsmålet er derfor ikke kun, om vi vil leve i en verden uden bier – men om, hvad vi kan gøre for at forhindre det?

De fleste bier i Danmark, både honningbier, humlebier og enlige bier, deltager i bestøvningen af en eller flere dyrkede og/eller vilde planter. Biernes bestøvning er derfor både vigtig for plantediversiteten og fødevareproduktionen og det er lidt af et paradoks, at vi sprøjter vores afgrøder for at beskytte dem mod skadedyr og samtidig slår bierne ihjel. Aftenens debattører vil diskutere årsagen til den kraftige tilbagegang af bier, herunder pesticidernes indvirkning, og hvad vi alle kan gøre for at stoppe udviklingen.

Debattører:

  • Beate Strandberg, seniorforsker, Sektion for plante- og insektøkologi, Århus Universitet
  • Jonas Geldmann, gæsteforsker, Institut for Zoologi, Cambridge Universitet
  • Rasmus Vincentz, medstifter af Habitats ApS

Ordstyrer: Martin Keller, Verdensmålskonsulent, Afdelingen for Bæredygtig Udvikling, Københavns Kommune.

OM JORDEN KALDER

FN’S VERDENSMÅL for bæredygtighed er en vision for sikring af klodens fremtid – men hvordan kan vi som borgere og samfund forstå og handle efter dem?

JORDEN KALDER er en serie  debatarrangementer, hvor eksperter i samtale med hinanden og med publikum diskuterer, hvordan vi kan skabe en bæredygtig fremtid og give planeten sikkert videre til næste generation.

PUBLIKUM DELTAGER i debatten via deres smartphone ved at stille og like spørgsmål, der bliver vist på en storskærm.