Københavns Kommune, verdensmål og bæredygtig omstilling

Københavns Kommune arbejder for at være en af de mest bæredygtige storbyer i verden og FN's verdensmål spiller en vigtig rolle. BæredygtighedsKaravanen gør stop på rådhuset for at høre om den strategiske indsats og energiovervågning og -optimering.