Høring om FN’s verdensmål

Finansudvalgets parlamentariske arbejdsgruppe om verdensmålene inviterer til åben høring om Danmarks fremdrift i forhold til FN’s verdensmål med fokus på afrapportering. Høringen finder sted fredag den 22. februar 2019 kl. 9.00-13.00 i Landstingssalen, Christiansborg.

Finansudvalget nedsatte i slutningen af 2018 en parlamentarisk arbejdsgruppe, som bl.a. har til formål at sikre fremdrift i forhold til opfyldelse af FN's verdensmål i Danmark. Arbejdsgruppen fokuserer også på inddragelse af civilsamfundet og afholder nu sin første høring på Christiansborg.

Høringens overordnede tema er den danske afrapportering om fremdriften i forhold til verdensmålene.

Med høringen ønsker arbejdsgruppen at belyse, hvilke udfordringer og løsninger, der er i forhold til at måle, hvordan det går med den danske efterlevelse af verdensmålene. Arbejdsgruppen ønsker også med høringen at blive klogere på, hvordan man kan styrke datagrundlaget for måling af fremdriften med verdensmålene på Grønland og Færøerne. Endeligt vil der også være fokus på, hvordan forskellige institutioner som OECD og Nordisk Ministerråd, arbejder med verdensmålene, og hvordan Danmark kan drage nytte af dette arbejde.

Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig (også for pressen). Tilmelding skal ske senest dagen før kl. 12. Der er et begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først til mølle-princippet.

Arrangementet er løbet tør for pladser og tilmelding er derfor lukket.

Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek, og det anbefales derfor at møde op ca. en halv time, inden høringen starter. Det er tilladt at optage lyd og billeder under høringen, hvis det kan ske uden at forstyrre høringens afvikling i øvrigt.

Høringen tv-optages og vil blive vist live her på Folketingets hjemmeside, hvor den også kan findes efterfølgende under "TV fra Folketinget". Desuden vises høringen forskudt på Folketingets tv-kanal.

Kommissoriet for nedsættelse af arbejdsgruppen kan findes her:

Man kan løbende følge med i arbejdsgruppen arbejde her:

Medlemmerne af den parlamentariske arbejdsgruppe fremgår her: