PlanMiljø og IDA's bæredygtighedskaravane

Fremtiden peger på, at din virksomhed har brug for en styrket kobling mellem FN's verdensmål og forretningsmuligheder. Kom til en workshop om at anvende metoder og hør eksempler fra virksomheder besøgt med Bæredygtighedskaravanen Formålet med workshoppen er at give virksomheder en bedre forståelse for verdensmålene og at understøtte medarbejderne i at arbejde strategisk med verdensmålene.

Med denne workshop vil IDAs Bæredygtighedskaravane i samarbejde med Bjørn Bauer fra PlanMiljø kickstarte virksomheders bæredygtige omstilling og give jer en introduktion til, hvordan FN’s Verdensmål kan bruges i strategi- og forretningsudviklingen. De kan koble strategier for forretningsudvikling, innovation og beskæftigelse.

Leverancer:

  • En forståelse af Verdensmålene i en erhvervsorienteret kontekst
  • Metode til at udarbejde en oversigt over, hvordan virksomhedens nuværende aktiviteter passer ind i Verdensmålene
  • Metode til at bruge Verdensmålene på et strategisk niveau, således at virksomheden kan identificere sit udviklingspotentiale
  • Metode til at gå fra en overordnet måldrøftelse til konkrete indsatser.

Dagsorden:
09.00 - 09.20: Verdensmålene som ledestjerne. Verdensmålene giver en ramme for at udforme, styre, monitorere, kommunikere og rapportere strategier, mål og aktiviteter. Dialog om, hvordan bæredygtighed i værdikæden skaber værdi.
09.20 - 09.40: Eksempel fra en virksomhed, der allerede arbejder med verdensmålene
09.40 - 10.30: Verdensmålene – hvor står vi nu? Det er vigtigt at forstå virksomhedens baseline i relation til verdensmålene som basis for at udarbejde en plan for bæredygtig forretningsudvikling. Vi ser på, hvordan man kan kortlægge virksomhedens nuværende baseline ift. alle 17 SDG’er og de 169 delmål.
10.30 - 10.45: Kaffe 10.45 - 11.05: Eksempel fra virksomhed, der allerede arbejder med verdensmålene
11.05 - 12.00: Vision for bæredygtig forretningsudvikling. Visionen er udtryk for, hvor virksomheden ønsker at bevæge sig hen, og for hvilke hensyn og faktorer – fx klimahensyn, branding eller økonomiske gevinster – der er afgørende for valget af indsatsområder. Vi ser på, hvordan man udarbejder en bæredygtighedsvision og strategiske mål – og prioriterer de væsentligste Verdensmål og delmål.
12.00 - 13.00: Strategi og indsats. Til hvert indsatsområde formuleres et projektmål og en projektplan.
13.00 - 13.30: Frokost (Rigshospitalet)