Folkemødet 2019

Folkemødet 2019 - i Verdensmålenes tegn Det danske demokrati er på en gang både udfordret og utrolig stærkt. På den ene side er stemmeprocenten i Danmark konstant høj, og den almindelige borgers deltagelse i civilsamfundet noget af det højeste i Europa.

På den anden side er partierne og også civilsamfundets foreninger og organisationer udfordrede på medlemmer. Tilliden til politikere er rekordlav. På få årtier er den dalet fra 70 procent til 29 procent.

Folkemødet spiller som platform for deltager-demokrati i praksis en rolle i det danske demokrati. Og vi synes tiden er moden til, at vi som Forening tager større ansvar for at styrke denne rolle.

På Folkemødet i Allinge – og i alle de små folkemøder ude i landet – opøver vi hinanden i de demokratiske færdigheder, som er under pres. Vi styrker tilliden mellem borgere, medier og magthavere, og vi lytter, argumenterer og debatterer. Det er unikt.

Men vi må også kalde til handling. Derfor vælger Foreningen Folkemødet, at 2019 skal stå i Verdensmålenes tegn. Vi beder derfor i år alle om at tage stilling til Verdensmålene.