Folkehøring om Verdensmålene i Slagelse

Chora 2030, Foreningen Folkemødet og fem kommuner afholder folkehøring om FN's 17 Verdensmål forud for Folkemødet i Allinge. Formålet er at skabe lokalt engagement og dialog.

Danmark står overfor en kæmpe omstilling for at blive et bæredygtigt land. FN’s Verdensmål er en oplagt ramme til at sikre den nødvendige omstilling. Men hvordan gør vi i praksis? Det spørgsmål rettes mod borgerne i fem kommuner, herunder Slagelse Kommune.

Folkehøringen sætter fokus på FN’s 17 Verdensmål ved at give ordet til 50 borgere fra Slagelse Kommune, der skal være med til at omsætte verdensmål til helt konkrete hverdagsmål. Det kan være idéer om alt fra, hvordan vi som enkeltpersoner kan spare på strømmen i hjemmet til større projekter, der skal forsøge at gøre havene fri for plastik.

Der vil blive lyttet til deltagernes bud på, hvad verdensmålene betyder for dem, og hvordan de mener, at målene kan omsættes til konkret handling. Ligeledes debatteres, hvad borgerne i Slagelse mener, der skal fokuseres på i Danmark. Folkehøringen skal således inspirere deltagerne til at gå hjem og agere som verdensmålsagenter og dermed være med til at skabe flere lokale tiltag for et bæredygtigt samfund.

Tilmelding

Høringen har plads til 50 deltagere i alt. Ud af disse udvælges 40 deltagere repræsentativt i samarbejde med Slagelse Kommune, og derudover er der åbnet for 10 tilmeldinger fra andre borgere i kommunen. Er man interesseret i at deltage, kan man sende en kort motiveret ansøgning til projektmedarbejder Micha Meedom på mail [email protected] med et par linjer om, hvorfor man ønsker at deltage.

Folkehøringen i andre byer

Folkehøringen finder sted følgende steder og dage:

- Fredericia Kommune, 2. april 2019
- Odense Kommune, 4. april 2019
- Ballerup Kommune, 4. maj 2019
- Middelfart Kommune, 14. maj 2019
- Slagelse Kommune, 21. maj 2019