Folkehøring om Verdensmålene i Ballerup

Chora 2030, Foreningen Folkemødet og fem kommuner afholder folkehøring om FN's 17 Verdensmål forud for Folkemødet i Allinge. Formålet er at skabe lokalt engagement og dialog.

Danmark står overfor en kæmpe omstilling for at blive et bæredygtigt land. FN’s Verdensmål er en oplagt ramme til at sikre den nødvendige omstilling. Men hvordan gør vi i praksis? Det spørgsmål rettes mod borgerne i fem kommuner.

Folkehøringen vil omhandle FN’s 17 Verdensmål, hvor formålet er at give ordet til 50 borgere i Ballerup, der skal være med til at omsætte de 17 Verdensmål til konkrete hverdagsmål. Der vil blive lyttet til deltagernes bud på, hvad Verdensmålene betyder for dem, og hvordan de ser, at de globale mål omsættes til konkret handling. Ligeledes debatteres og afstemmes der om, hvad borgerne i Ballerup mener, der skal fokuseres på i Danmark. Folkehøringen skal således inspirere deltagerne til at gå hjem og agere som verdensmålsagenter og dermed være med til at skabe flere lokale tiltag for et bæredygtigt samfund.

Folkehøringen finder sted lørdag den 4. maj på Ballerup Bibliotek fra kl. 10.00-15.00. Høringen har plads til 50 deltagere i alt. Ud af disse udvælges 40 deltagere repræsentativt i samarbejde med Ballerup Kommune, og derudover er der åbnet for 10 tilmeldinger fra andre borgere i kommunen. Er man interesseret i at deltage, kan man sikre sig en billet fra torsdag den 11. april kl. 10.00 på Ballerup Biblioteks hjemmeside, bib.ballerup.dk. Billetterne udbydes efter først-tilmølle-princippet.

Folkehøringer landet over

Folkehøringer som denne finder også sted i Odense, Fredericia, Middelfart og Slagelse i løbet af foråret. Foruden de fem folkehøringer rundt om i landet, vil der under Folkemødet i Allinge i uge 24 blive afholdt en folkehøring, hvor Folkemødets gæster kan opleve foredrag om, hvordan man skal forstå Verdensmålene, og hvordan man kan implementere dem i hverdagen. Idéerne fra disse folkehøringer vil under Folkemødet i uge 24 i Allinge overbringes til folketingspolitikerne ved Verdensmålenes Aften på Hovedscenen. Her bygges der videre på idéerne fra de fem lokale folkehøringer, og der sættes fokus på konkrete handlingsforslag.