Steen Hildebrandt: FNs Verdensmål i en Corona-tid

FN’s 17 mål for en bæredygtig global udvikling er vigtige også efter en Corona-krise – global udvikling i et lokalt perspektiv.

Corona-krisen har vendt op og ned på meget. Verdensmålene fremstår i et andet og mere klart lys efter Corona-krisen. Steen Hildebrandt stiller i dette foredrag skarpt dansk fokus på FN´s 17 verdensmål og hvordan disse nu og i fremtiden vil påvirke staten, regioner, kommuner og borgere. Hvordan vil vi forholde os til FN´s mål og anbefalinger? Hvilke krav vil vi konkret møde og hvad betyder dette for politikere, ledere og borgere i Danmark?

Arrangør: FOF Aarhus i samarbejde med Bedsteforældrenes Klimaaktion og Den Grønne Studenterbevægelse Aarhus.

Om Steen Hildebrandt:
Steen er i dag professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet. Han er Adjungeret professor i lederskab ved Center for virksomhedsudvikling og ledelse, Institut for Produktion og erhvervsøkonomi, CBS, Handelshøjskolen i København samt adjungeret professor ved Institut for filosofi og læring, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.
___________________________________________________
Dette er et erstatningsforedrag. Hvis du havde billet til foredraget d. 30 marts, så gælder din billet også til denne dato.