Præsentation af Global Sustainable Development Report 2019

Hvordan går det med Verdensmålene fire år efter vedtagelsen af målene v. Katherine Richardson med efterfølgende debat

FN besluttede i opfølgning på vedtagelsen af 2030-erklæringen at nedsætte et uafhængigt forskerpanel

på i alt 15 forskere til at indgå i arbejdet med FN’s Globale Rapport for Bæredygtig

Udvikling (GSDR). Fra dansk side indstilledes af den danske regering professor Katherine Richardson

fra Københavns Universitet, som har spillet en aktiv rolle i udarbejdelsen af

rapporten.

Årets rapport vil gøre status over resultater og udfordringer 4 år efter vedtagelsen af 2030-dagsordenen

og præsenteres formelt forud for mødet i FN’s Politiske Højniveauforum (High Level

Political Forum) i 2019 (også kaldet SDG-summit), som finder sted på stats- og regeringschef

niveau i forbindelse med ministerugen under FN’s generalforsamling.

Den 16. maj vil Katherine Richardson præsentere rapportens konklusioner i et arrangement i

Udenrigsministeriet organiseret af Udenrigsministeriet, Finansministeriet og

#iLoveGlobalGoals.

Efter Katherine Richardsons præsentation vil Lotte Hansen fra Hansen & Ersbøll Agenda

#iloveGlobalGoals moderere et panel bestående af formand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher,

generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp og Birgitte Qvist-Sørensen, medlem af ungeklimarådet

Nina Möger Bengtsson med fokus på, hvordan Danmark kan bidrage til at sikre, at verdensmålene implementeres

på en måde, der på den ene side adresserer de sociale behov og på den anden side

også respekterer de planetære grænser. Katherine Richardson vil også deltage i debatten.

Tilmelding senest d. 14. maj kl. 12.00