Samråd med Finansministeren om Danmarks arbejde med Verdensmålene

Finansminister Kristian Jensen (V) er blevet kaldt til samråd om FN's Verdensmål.

Finansministeren er kaldt til samråd for at besvare spørgsmålet: "Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen arbejder med Danmarks opfyldelse af FN’s verdensmål, herunder redegøre for hvordan civilsamfund, kommuner, regioner, Færøerne og Grønland involveres i arbejdet samt redegøre for, hvordan screeningsprocessen af lovforslag og andre tiltag i forhold til FN’s verdensmål foregår eller kommer til at foregå når den træder i kraft?"

Samrådet er åbent for alle, men tilmelding er nødvendig, også for pressen. Tilmeld dig her. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter i først-til-mølle-princippet. Tilmelding skal ske senest kl. 11 dagen inden, samrådet bliver afholdt.

Gæster udefra bør beregne ekstra tid til registrering i Besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek.

Samrådet tv-optages og vil blive vist direkte her på hjemmesiden. Optagelsen vil efterfølgende kunne (gen)ses her og under "TV fra Folketinget". Desuden vises samrådet forskudt på Folketingets tv-kanal.

Læs mere om samrådet her.