Festival for Fremtiden

Bæredygtighedsfestival for unge i Odense

Et af de store spørgsmål og udfordringer for de kommende generationer er bæredygtighed, klima og innovation. Derfor afholder UngOdense og en arrangørgruppe bestående af unge mennesker en bæredygtighedsfestival for at lade de unges stemmer blive hørt i denne debat. Rammen vil være FN’s 17 verdensmål og et sted, hvor unge kan dele, fremvise og udstille projekter, idéer og visioner. Målet er at styrke unges evner til at tage handling på verdensmålene og ruste dem til at påvirke deres egen fremtid. Festivalen bliver en årlig tilbagevendende begivenhed.

Festivalen er drevet af unge og målrettet unge i aldersgruppen 11-18 år i Odense Kommune.

TALKS – Inspirerende taler fra unge til unge med et ungdomspolitisk/bæredygtighedsperspektiv.

MAD – Præsentationer af fremtidens bæredygtige muligheder og udfordringer på fødevareområdet. Mulighed for køb af bæredygtig mad og drikke.

MUSIK – Græsrodsband

STANDE MED WORKSHOPS – Ungeaktiviteter der repræsenterer et eller flere af FN´s 17 verdensmål. Udstillinger af bæredygtighedsprojekter og indsatser fra skoler, virksomheder og foreninger.

Læs mere