Folkehøring om Verdensmålene i Odense

Odense Kommune, CHORA 2030 og Foreningen Folkemødet inviterer Odenses unge til folkehøring på Odense Rådhus i Rådhushallen torsdag den 4. april 2019 kl. 17.30-22.00.

Danmark står overfor en kæmpe omstilling for at blive et bæredygtigt land. FN’s Verdensmål er en oplagt ramme til at sikre den nødvendige omstilling. Men hvordan gør vi i praksis? Det spørgsmål rettes mod borgerne i fem kommuner. Sammen skal det drøftes hvad Verdensmålene betyder for individ såvel som samfund. Dette skal lede til, at de globale mål omdannes til konkret handling. Det skal derefter debatteres hvad Danmark bør fokusere mest på.

Hvad skal der til for, at FN’s 17 Verdensmål bliver til virkelighed i danskernes dagligdag? Det vil fem danske kommuner finde ud af gennem en folkehøring i samarbejde med CHORA 2030 og Foreningen Folkemødet forud for Folkemødet, der afholdes på Bornholm i uge 24.
I Odense har man valgt at lave en særlig udgave med unge deltagere mellem 18 og 29 år. Folkehøringen byder på debat, afstemning og fuld, grøn forplejning. Desuden trækkes der lod blandt deltagerne om billetter til sommerens Tinderbox-festival.

I alt 50 unge odenseanere får ordet på folkehøringen. 35 af dem er allerede inviteret fra organisationer og uddannelsesinstitutioner, men de sidste 15 pladser er stadig frie, og tilmelding foregår efter først til mølle-princippet via forsiden af Odense.dk.

På folkehøringen kan deltagerne komme med meninger og løsningsforslag til, hvilke af de 17 verdensmål, der bør fokuseres på i Danmark. Høringen skal også være med til at inspirere deltagerne til efterfølgende at udvise et særligt engagement, og dermed være med til at skabe flere lokale tiltag for et bæredygtigt samfund.

Interesseorganisationen Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) deltager også i arrangementet ud fra en klar præmis om, at de unge bør gå forrest i kampen for en mere bæredygtig verden.

”Det er os unge, der skal overtage kloden, og det er vores fremtid, det handler om. Vi skal leve med konsekvenserne af klimaforandringerne og de beslutninger, der træffes i dag. Derfor er det så vigtigt, at vores stemme også høres i debatten om, hvordan vi løser klimaudfordringerne. Så jeg håber, at rigtig mange unge i Odense vil dukke op til Verdensmålshøringen,” siger DUF’s formand Kasper Sand Kjær.

Borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel, ser frem til en folkehøring med unge deltagere, som er en gruppe, Odense Kommune særligt gerne vil engagere i klimakrisen og de 17 Verdensmål.

”Hvis vi skal løse nogle af de enorme udfordringer, der er koblet til klimadagsorden og Verdensmålene, er det altafgørende med nye indsigter og originale ideer. Dem finder vi ikke ved at kigge indad, men ved at se ud i verden og være i kontakt og dialog med grupper, der ser anderledes på tingene og er mindre bundet af traditioner. Her er de unge en af de vigtigste grupper,” siger Peter Rahbæk Juel.

Odense Kommune har i forvejen nedsat Verdensmål Udvalget, hvis primære opgave netop er at gøre Verdensmålene levende og håndgribelige i hverdagen. Derfor deltager udvalgets formand Peer Locher også i folkehøringen, og han glæder sig over, at fokus er rettet mod de unge.

”I de kredse jeg færdes i blandt unge mennesker, er det helt tydeligt, at de prioriterer anderledes. De bruger langt færre ressourcer, har et bæredygtigt forbrugsmønster, er oftere vegetarer og bor på mindre plads. Vender man sig mod dem, der er ældre, er de ofte alt for trygge ved egne vaner og kan derfor have svært ved at ændre livsstil,” siger Peer Locher.   

Direktør Helene Bjerre-Nielsen, CHORA 2030, der udvikler og faciliterer høringerne, udtaler om høringen i Odense Kommune: ”Vi ser meget frem til at skabe rammerne for en spændende dag for både kommunen og engagerede borgere og dermed understøtte deltagernes innovative forslag til, hvordan Odense skal arbejde med bæredygtighed frem mod 2030”.

Programansvarlig i Foreningen Folkemødet, Pelle Nybirk, glæder sig over, at Odense Kommune vil være med til at sætte FN’s 17 Verdensmål på dagsordenen gennem en folkehøring: “Fra Folkemødets side glæder vi os til at inddrage borgerne i Odense og begynde den samtale, som vi fortsætter på Folkemødet i uge 24. Det er fantastisk at kunne tyvstarte Folkemødet på denne måde og virkelig få inddraget hele landet.” 

Idéer videre til Folketingets politikere

Udover folkehøringen i Odense Kommune bliver der forud for Folkemødet også holdt høringer i Fredericia, Ballerup, Middelfart og Slagelse.

Foruden de fem folkehøringer rundt om i landet, vil der under Folkemødet i uge 24 blive afholdt en folkehøring, hvor Folkemødets gæster kan opleve foredrag om, hvordan man skal forstå de mange verdensmål, og hvordan man kan implementere dem i hverdagen.

Idéerne fra disse folkehøringer vil under Folkemødet i uge 24 i Allinge overbringes til folketingspolitikerne ved Verdensmålenes Aften på Hovedscenen. Her bygges der videre på idéerne fra de fem lokale folkehøringer, og der sættes fokus på konkrete handlingsforslag.

Tilmelding til folkehøringen via forsiden af Odense.dk

For yderligere information kontakt venligst:

Vibeke Skøtt, Chefkonsulent, Odense Kommune, [email protected] / 2031 1734

Maria Hørmann, Projektleder, CHORA 2030 – [email protected] / 5382 4311

Pelle Nybirk, Programansvarlig, Foreningen Folkemødet - [email protected] / 6024 3499