Besøg VandCenter Syd sammen med Bæredygtighedskaravanen

Hop med på Karavanen! VandCenter Syd fortæller om, hvordan de har oversat verdensmålene til deres virkelighed som vand- og spildevandselskab. Vi ser også det unikke Ejby Mølle Renseanlæg, der tester ny teknologi til bl.a. at forbedre spildevandsrensning.