Virksomheder

Erhvervslivet har en afgørende rolle i Verdensmålene - og målene giver nye muligheder

Verdensmålene og det enorme potentiale, de indebærer, handler ikke kun om udviklingslandene, og det er ikke kun stater, der skal løfte opgaven. Det gælder også i Danmark, hvor et voksende antal virksomheder allerede er i gang med at bidrage til Verdensmålene. Erhvervslivet har nemlig en central rolle i teksterne til de 17 mål og 169 delmål – Verden har brug for virksomhedernes løsninger, hvis vi skal løse klodens største udfordringer inden 2030. Her finder du nyheder, gode råd og cases med danske virksomheders arbejde med Verdensmålene, der forhåbentlig kan inspirere dig til selv at integrere dem i dit arbejde, uanset om du arbejder i en stor organisation eller en mindre virksomhed.

Verdensmålene åbner nye markeder

Der er et enormt potentiale i at integrere Verdensmålene i danske virksomheder. Målene repræsenterer en kæmpe økonomisk mulighed – når mennesker verden over kommer ud af fattigdom og bliver sikret mod sult, sygdom og udnyttelse, får de økonomisk overskud. Det åbner nye markeder for danske virksomheder. Beregninger fra den internationale Business and Sustainable Development Commission viser, at hvis Verdensmålene bliver indfriet til 2030, åbner det op for nye markedspotentialer på 12 billioner dollars om året verden over. Samtidig repræsenterer Verdensmålene et globalt fokus på industrier og områder, hvor danske virksomheder allerede er i front og har meget at byde ind med: Bæredygtig energi, fødevareproduktion, genanvendelse og ressourceforbrug, sundhedsløsninger og rent vand, og listen fortsætter. Men virksomheder i andre sektorer, eller virksomheder der kun opererer i Danmark, har også meget at vinde ved at tage Verdensmåle til sig, for bæredygtighed betaler sig, som man kan læse en masse eksempler på her på siden.

12.000.000.000.000 dollars. Så stort er markedspotentialet ved at indfri Verdensmålene i 2030 – om året. Det viser beregninger fra den internationale

Business and Sustainable Development Commission.

De unge efterspørger ansvarlige virksomheder

Verdensmålene er en oplagt mulighed for alle typer virksomheder for at arbejde med bæredygtighed og vise over for omverdenen, at de tager samfundsansvar. Undersøgelser viser, at størstedelen af danskerne gerne vil leve bæredygtigt, og flere og flere virksomheder oplever også, at det er noget, forbrugere, kunder og samarbejdspartnere efterspørger. Samtidig er især de unge ikke tilfredse med virksomhedernes indsats. En stor, international undersøgelse fra konsulentfirmaet Deloitte konkluderer, at et stort flertal af de 24-34-årige lønmodtagere mener, at virksomheder tager alt for lidt ansvar for at løse samfundets problemer og ikke har andre ambitioner end at tjene penge. Her er verdensmålsagendaen en god mulighed for de virksomheder, der gerne vil starte eller accelerere deres arbejde med bæredygtighed, for at vise over for kunder og ansatte, at man tager sit samfundsansvar alvorligt.

You recognize that responsible businesses have enormous power to create decent jobs, open access to education and basic services, unlock energy solutions and end discrimination. I count on you to drive global progress

Ban Ki-moon, FN’s tidligere generalsekretær

Gode eksempler

Bliv inspireret af virksomheder, som allerede har taget Verdensmålene til sig

Direktør: Det handler om at finde sin rolle og sit bidrag nu

Den danske enzymgigant Novozymes har taget Verdensmålene til sig og opfordrer alle danske virksomheder, store som små, til at gøre det samme. Direktør for bæredygtighed og public affairs Claus Stig Pedersen argumenterer for, at det bedst kan betale sig at være på forkant, fordi Verdensmålene skaber en bølge af udvikling, ikke bare for verdens fattigste mennesker, men for markeder, samfund og derfor selvfølgelig også virksomheder. De organisationer, der ikke er med på den bølge, risikerer at blive kørt over. Til gengæld åbner målene op for nye markeder og indtjeningsmuligheder. ”Både i det private, det offentlige og i civilsamfundsorganisationerne møder jeg mange, der ikke kan se, hvorfor de skal interessere sig for Verdensmålene. Det er en temmelig naiv holdning at have”, siger han.

Læs mere om Novozymes arbejde med Verdensmålene her.

Sådan får du klargjort, hvordan du kan arbejde med Verdensmålene

Chr. Hansen er en dansk, global biosciencevirksomhed, der har arbejdet med mikroorganismer i fødevarer siden 1874 og nu beskæftiger 3000 medarbejdere. Chr. Hansen besluttede, at virksomheden har et ansvar for at bidrage til Verdensmålene, og det betød starten på en stor øvelse, for virksomhedens produkter skulle måles op på Verdensmålene. Bagefter blev virksomhedens arbejde kogt ned til otte potentielle fokusområder, der efter en proces med input fra kerneinteressenter blev fokuseret yderligere til tre specifikke fokusområder. Derefter blev der fastlagt konkrete mål. Det er vigtigt, at arbejdet med Verdensmålene bliver en integreret del af virksomhedens strategi, og ikke bare flødeskum på toppen, forklarer Annemarie Meisling, der er bæredygtighedsdirektør i Chr. Hansen. ”Verdensmålene har tydeliggjort, hvordan Chr. Hansen kan være med til at adressere globale udfordringer med vores kernekompetencer”, siger hun.

Læs om Chr. Hansens proces med at indarbejde Verdensmålene i deres strategiske målsætninger her.

Selvom bæredygtighed langt fra er et nyt fænomen i Danmark, så har Verdensmålene formået at sætte ny strøm til en dagsorden, der spiller direkte ind i Danmarks internationale styrkepositioner

Thomas Bustrup, direktør, Dansk Industri

Frokostvirksomhed bliver grønnere og grønnere

Cateringvirksomheden Jespers Torvekøkken, med base i Søborg ved København, har cirka 140 medarbejdere, der hver dag leverer 5000 frokostkuverter til virksomheder i hovedstaden og Aarhus-området. Målsætningen er, at produktionen skal være så bæredygtig som mulig, og Jespers Torvekøkken har taget Verdensmålene til sig. Virksomheden indgår som den eneste cateringvirksomhed i FN’s Udviklingsprograms SDG acceleratorforløb, hvor danske virksomheder skal arbejde med at bruge Verdensmålene endnu mere. Samtidig har de selv lagt sig i selen med bæredygtighed: Madspildet, både i produktionen og hos kunderne, er blevet mindsket med 30 procent, og organisk affald fra madproduktionen bliver brugt til grøn energi gennem et samarbejde med virksomheden Biotrans. Hovedkontoret og madhuset bliver drevet af vindmølleenergi – og nu arbejder virksomheden på at indføre 100 procent nedbrydeligt emballage i stedet for engangsemballage til de mange frokostbuffeter, der hver dag bliver leveret, også selvom det bliver dyrere.

Nyheder

I hele landet skaber virksomheder fremgang for Verdensmålene