"Sammen sår vi fremtiden" malet af Josephine Kyhn i Roskilde.

Politik

Bæredygtig udvikling kræver politisk handling

© Malte Kristiansen

Globale mål - lokal handling

Verdensmålene blev vedtaget i New York af 193 statsledere under stor fanfare – med rette, for de danner rammen for hele verdens udvikling. Men meget af arbejdet med Verdensmålene sker ikke på nationalt niveau, men i kommuner og regioner, byer og landsdele – der hvor folk bor og arbejder – og hvis vi skal nå målene i Danmark, kræver det, at vi handler på dem lokalt. Her samler vi nyheder, inspiration og gode råd om Verdensmålene, som du kan bruge, hvis du vil arbejde med målene i dit eget område.

1/3 – så mange danske kommuner har en handlingsplan for at implementere Verdensmålene i 2018

Deloitte

Danske kommuner har fået øje på Verdensmålene

Konsulentfirmaet Deloitte har undersøgt de danske kommuners viden om og arbejde med Verdensmålene. Ledere fra danske 49 kommuner, store som små, har været med i undersøgelsen. Kendskabet til Verdensmålene er generelt højt i kommunerne, og flere end 75 procent af kommunale ledere finder Verdensmålene vigtige. Samtidig har kun én ud af tre kommuner lagt en handlingsplan for at implementere målene her tre år efter, de blev vedtaget - selvom Kommunernes Landsforening ellers har lovet at bakke op om Danmarks forpligtelser til Verdensmålene. Det går dog langsomt fremad: I 2017 var det kun 1 ud af 10 kommuner, der havde en handlingsplan.

Kommuner trækker i arbejdstøjet

Verdensmålene er lig med bæredygtighed, og der er allerede en del danske kommuner, byer og regioner, der har taget dagsordenen til sig. Her kan du få inspiration af de mange initiativer, der allerede er sat i søen på tværs af Danmark. I flere dele af Danmark er hele Verdensmålsagendaen allerede i gang med at blive indbygget som en central rettesnor i myndighedsarbejdet, mens andre kommuner, regioner og landsdele arbejder med udvalgte mål eller områder.

68 % af verdens befolkning vil bo i byer i år 2050
Kilde: FN

68 %

Derfor er bæredygtige byer en forudsætning for en bæredygtig verden.

Verdensmålene er helt centrale i flere kommuners fremtidsvisioner

Flere danske kommuner, både små og store, har allerede taget Verdensmålene til sig i stor stil og bygget dem ind i deres udviklingsplaner for de næste år. Hvor mange kommuner fokuserer på eksempelvis bæredygtig energi eller klimasikringer, så er der her også inspiration til at tænke helhedsorienteret og få gjort Verdensmålene til en integreret del af kommunens DNA.

Klimaløsninger

100 kommunale klimacases fra hele landet

Realdania har sammen med Sustainia og Concito stået for projektet Klima100, der har samlet de 100 bedste klimaløsninger fra 80 danske kommuner inden for 12 kategorier som Ansvarlig indkøb og byggeri, Grøn arealanvendelse og Social indsats og fællesskaber. Verdensmålene er også tænkt ind i Klima100, så der er også eksempler på, hvordan sociale og økonomiske løsninger kan drages ind i klimaarbejdet.

Verdensmålene og klimaløsninger som vækstmotor i Sønderjylland

Virksomheder, kommuner, uddannelsessteder og erhvervsforeninger i Sønderjylland er samlet om projektet Grøn Landsdel 2030, der skal være regionens nye erhvervsprofil. Sønderjylland vil arbejde aktivt med fire Verdensmål – mål 4, 7, 9 og 12 – for at blive en grøn vækstregion, der kan være en global leverandør af bæredygtige produkter, services og kompetencer, der understøtter Verdensmålene – og er en god forretning. Samtidig skal landsdelen reducere sin CO2-uledning, energiforbrug og affaldsproduktion.

Odenses verdensmålsudvalg skal undersøge miljø- og investeringspolitikken

Odense Kommune har lavet et Verdensmål Udvalg, der er et midlertidigt § 17, stk. 4-udvalg, med borgere, politikere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommunens egne selskaber. Udvalget skal blandt andet revidere kommunens miljøpolitik ud fra Verdensmålene og vurdere, om investeringspolitikken kan blive mere bæredygtig.

Nyheder

Læs hvordan kommuner bidrager til Verdensmålene